Overzicht

Budget

Beschikbaar budget 2022

Het NPO-fonds heeft jaarlijks een budget van 16 miljoen. In 2022 komt daar eenmalig 2.2 miljoen bij (resterend budget eerdere jaren).
Het budget is voor 2022 onderverdeeld in:

 • 8,6 miljoen voor ontwikkeling en productie van televisie- en webdrama.
  (inclusief 1,8 miljoen voor de talentontwikkelingsprojecten 3LAB Korte Films fictie, Webserieregeling, Onderzoek drama, Team up – scenario en de Mid-lenght regeling)
 • 8,25 miljoen voor ontwikkeling en productie voor televisie- en webdocumentaire.
  (inclusief 5,5 ton voor de talentontwikkelingsprojecten 3LAB Korte Films documentaire, Onderzoek documentaire, ZappDoc LAB (incl. workshop), IDFAcademy & NPO-fonds workshop, Karen de Bok Talent Prijs en Teledoc Campus)
 • 1,2 miljoen voor ontwikkeling en productie van podcast drama en documentaire.
  (inclusief 1 ton voor talentontwikkelingsprojecten, o.a. Oorzaken Podcast Academy)
 • 83K voor aanvragen publieksbereik.
 • 50K voor aanvragen impact.

Ter verdeling van de beschikbare budgetten zijn voor audio, video drama en video documentaire jaarlijks zes aanvraagrondes voorzien. Mocht aan het eind van het jaar een bedrag resteren, dan wordt een zogenoemde veegronde ingelast.

Besteed budget 2022
Klik hier voor de stand van zaken van het NPO-fonds budget op 12 juli 2022.


Meerkosten ivm COVID-19 (deze regeling is van kracht tot 31 december 2022)
Sinds medio 2020 draagt het NPO-fonds bij aan de financiering van meerkosten ivm COVID-19. Alleen projecten waaraan eerder een productiebijdrage is toegekend, komen in aanmerking voor de vergoeding van meerkosten.

Tussen Filmfonds, CoBO, omroepen en NPO-fonds is afgestemd hoe de aanvragen voor meerkosten (samen) kunnen worden afgehandeld en zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

 • De grootste financier coördineert. Dat kan de NPO, het NPO-fonds of het Filmfonds zijn. De omroep/producent dient zich als eerste bij de grootste financier te melden. Deze beoordeelt vervolgens de begroting in overleg met de andere financiers, en stemt met hen af.
 • Aanvullende begroting. Er moet in geval van meerkosten een begroting gemaakt worden van de extra kosten, en deze moeten achteraf verantwoord worden.
 • De financiers dragen pro rato bij. Zolang dat financieel mogelijk is.
 • Aanvraagperiode. Een aanvraag voor meerkosten kan alleen vóor de draaiperiode, en niet eerder dan 6 weken voorafgaand aan de draaiperiode worden ingediend, dit om een zo actueel mogelijke stand van zaken rond de te treffen maatregelen te hebben.

Ten slotte blijft veilig en gezond met elkaar kunnen werken natuurlijk het belangrijkst. Het fonds verwijst dan ook in de besluitbrieven aan toegekende producties naar het actuele COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector op www.producentenalliantie.nl.

 

Besteed budget 2021
Klik hier voor de stand van zaken van het NPO-fonds budget op 31 december 2021.

Besteed budget 2020
Klik hier voor de stand van zaken van het NPO-fonds budget op 31 december 2020.

Besteed budget 2019
Klik hier voor de stand van zaken van het NPO-fonds budget op 31 december 2019.

Besteed budget 2018
Klik hier voor de stand van zaken van het NPO-fonds budget op 31 december 2018.

Besteed budget 2017
Klik hier voor de stand van zaken van het NPO-fonds budget op 31 december 2017.