Overzicht

Indiendata

Indiendata 2021

De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur te zijn ontvangen via het mailadres npofonds@npo.nl
Incomplete aanvragen, bijlagen en/of nieuwe versies die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het bureau NPO-fonds een bevestiging per e-mail.


Video documentaire (ontwikkeling en productie)
Documentaire - 12-25 min 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Documentaire - 55 min 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Jeugddocumentaire - 15 minuten 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Documentaireserie 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Jeugddocumentaireserie  19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Webdocserie 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Video drama
(ontwikkeling en productie)
Drama volwassenen 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Drama jeugd 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Webdramaserie 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober

Audio
(ontwikkeling en productie)
Podcast - documentaire (one-off) 19 januari, 2 maart, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Podcast - documentaire (serie) 19 januari, 2 maart, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Podcast - drama 19 januari, 2 maart, 1 juni, 7 september, 26 oktober

Cross-over (ontwikkeling en productie) 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Publieksbereik 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Impact 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober


Talentregelingen
Team up - scenario (meester-gezel) 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Serieregeling web - scenario - 16 maart deadline voor maker om plan bij omroep in te dienen.
- 30 maart deadline indiening aanvragen omroep bij NPO-fonds.
Serieregeling web - productie 12 oktober
Onderzoek (drama en docu) 16 maart, 12 oktober
3LAB kort (drama en docu) Aanmelding open tot 4 maart; zie npo3.nl/3lab
Besluit

In principe worden de besluiten zes weken na de indiendatum gecommuniceerd, met uitzondering van de rondes van 13 april 2021, 7 september 2021 en 26 oktober 2021.

Veegronde
De veegronde is een extra ingelaste ronde van het NPO-fonds in januari (mits er aan het eind van het jaar budget over is) en is uitsluitend bedoeld voor:

  • Aanvragen die in een ronde positief zijn beoordeeld, maar waarvoor het budget van betreffende ronde niet toereikend was.
Bij de veegronde verdwijnen de budgettaire schotten tussen de subgenres, de schotten tussen de genres (documentaire, drama, radio) blijven bestaan. Mocht er na de veegronde alsnog budget resteren dan wordt dat budget per (sub)genre toegevoegd aan de budgetten voor het nieuwe kalenderjaar. Bij de veegronde wordt – bij onvoldoende budget om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren - prioriteit gegeven aan positief beoordeelde tweede aanvragen, aangezien deze niet meer opnieuw kunnen worden ingediend.
Een indicatie van de beschikbare budgetten in de veegronde publiceert het NPO-fonds ieder jaar in december. 

Toelichting uitputting budget (sub)genre 
  • Als ten tijde van een ronde een zodanig aantal aanvragen positief beoordeeld wordt dat het beschikbare budget voor betreffende ronde niet toereikend is, en een aanvraag dienovereenkomstig niet gehonoreerd kan worden dan heeft de aanvrager een aantal mogelijkheden: indiening in een volgende ronde, indiening in veegronde of indiening in nieuw kalenderjaar.
  • Over welke indiening het meest geschikt is kan overleg worden gevoerd met het bureau NPO-fonds.