Overzicht

Indiendata

Indiendata 2019

De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur te zijn ontvangen via het mailadres npofonds@npo.nl
Incomplete aanvragen, bijlagen en/of nieuwe versies die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het bureau NPO-fonds een bevestiging per e-mail.

Video - documentaire (ontwikkeling en productie)                                                                                                                                 
Documentaire - 25 min 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november
Documentaire - 50/55 min 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november
Jeugddocumentaire 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november
Documentaireserie 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november
Webdoc(serie) 22 januari, 16 april, 1 oktober
Impact 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november

Video - drama 
(ontwikkeling en productie)                                                                                                                                                  
Drama volwassenen 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 5 november
Drama jeugd 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 5 november
Webdramaserie 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 5 november
Meester-gezel (scenario) 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 5 november

Audio
 (ontwikkeling en productie)                                                                                                                                                                      
Radiodocumentaire 22 januari, 5 maart, 4 juni, 20 augustus, 5 november
Radiodrama 22 januari, 5 maart, 4 juni, 20 augustus, 5 november
Podcast only (drama en documentaire) 22 januari, 5 maart, 4 juni, 20 augustus, 5 november

Platformonafhankelijk
 (ontwikkeling en productie)                                                                                                                                   
Platformonafhankelijk 5 maart, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november 


Besluit
In principe worden de besluiten zes weken na de indiendatum gecommuniceerd, met uitzondering van de rondes van 16 april, 1 oktober en 5 november 2019.

Veegronde
De veegronde is een extra ingelaste ronde van het NPO-fonds in januari (mits er aan het eind van het jaar budget over is) en is uitsluitend bedoeld voor:

  • Aanvragen die in een ronde positief zijn beoordeeld, maar waarvoor het budget van betreffende ronde niet toereikend was.
Bij de veegronde verdwijnen de budgettaire schotten tussen de subgenres, de schotten tussen de genres (documentaire, drama, radio) blijven bestaan. Mocht er na de veegronde alsnog budget resteren dan wordt dat budget per (sub)genre toegevoegd aan de budgetten voor het nieuwe kalenderjaar. Bij de veegronde wordt – bij onvoldoende budget om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren - prioriteit gegeven aan positief beoordeelde tweede aanvragen, aangezien deze niet meer opnieuw kunnen worden ingediend.
Een indicatie van de beschikbare budgetten in de veegronde publiceert het NPO-fonds ieder jaar in december. 

Toelichting uitputting budget (sub)genre 
  • Als ten tijde van een ronde een zodanig aantal aanvragen positief beoordeeld wordt dat het beschikbare budget voor betreffende ronde niet toereikend is, en een aanvraag dienovereenkomstig niet gehonoreerd kan worden dan heeft de aanvrager een aantal mogelijkheden: indiening in een volgende ronde, indiening in veegronde of indiening in nieuw kalenderjaar.
  • Over welke indiening het meest geschikt is kan overleg worden gevoerd met het bureau NPO-fonds.