Overzicht

Indiendata

Indiendata 2018

De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur te zijn ontvangen via het mailadres npofonds@npo.nl. Incomplete aanvragen, bijlagen en/of nieuwe versies die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Video - documentaire (ontwikkeling en productie)                                                                                                             
Documentaire - 25 min 2 oktober, 6 november
Documentaire - 50/55 min 2 oktober, 6 november, 15 januari '19 veegronde*
Jeugddocumentaire 2 oktober, 6 november, 15 januari '19 veegronde*
Documentaireserie 2 oktober, 6 november
Webdoc(serie) 2 oktober, 6 november
Impact 2 oktober, 6 november

Video - drama
 (ontwikkeling en productie)                                                                                                                           
Drama volwassenen 6 november, 15 januari '19 veegronde*
Drama jeugd 6 november, 15 januari '19 veegronde*
Webdramaserie 2 oktober, 6 november
Meester-gezel (scenario) 6 november

Audio 
(ontwikkeling en productie)                                                                                                                                             
Radiodocumentaire 6 november, 15 januari '19 veegronde*
Radiodrama 6 november, 15 januari '19 veegronde*
Podcast only (drama en documentaire) 2 oktober, 6 november

Platformonafhankelijk 
(ontwikkeling en productie)                                                                                                         
Platformonafhankelijk 2 oktober, 6 november

 

Indiendata 2019

De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur te zijn ontvangen via het mailadres npofonds@npo.nl. Incomplete aanvragen, bijlagen en/of nieuwe versies die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Video - documentaire (ontwikkeling en productie)                                                                                                                                 
Documentaire - 25 min 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november
Documentaire - 50/55 min 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november
Jeugddocumentaire 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november
Documentaireserie 22 januari, 16 april, 1 oktober
Webdoc(serie) 22 januari, 16 april, 1 oktober
Impact 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november

Video - drama 
(ontwikkeling en productie)                                                                                                                                                  
Drama volwassenen 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 5 november
Drama jeugd 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 5 november
Webdramaserie 16 april, 1 oktober
Meester-gezel (scenario) 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 5 november

Audio
 (ontwikkeling en productie)                                                                                                                                                                      
Radiodocumentaire 22 januari, 5 maart, 4 juni, 20 augustus, 5 november
Radiodrama 22 januari, 5 maart, 4 juni, 20 augustus, 5 november
Podcast only (drama en documentaire) 22 januari, 5 maart, 4 juni, 20 augustus, 5 november

Platformonafhankelijk
 (ontwikkeling en productie)                                                                                                                                   
Platformonafhankelijk 5 maart, 4 juni, 1 oktober


                             

* Veegronde
De veegronde is een extra ingelaste ronde van het NPO-fonds (mits er aan het eind van het jaar budget over is) en is uitsluitend bedoeld voor:

  • Aanvragen die niet eerder ingediend konden worden omdat het budget voor betreffend (sub)genre gedurende het lopende kalenderjaar uitgeput is geraakt.
  • Aanvragen die in een ronde positief zijn beoordeeld, maar waarvoor het budget van betreffende ronde niet toereikend was vanwege het totaal aan positief beoordeelde aanvragen.
  • In 2018 is het budget voor de nieuwe regelingen uitgesloten van de veegronde.
Bij de veegronde verdwijnen de budgettaire schotten tussen de subgenres, de schotten tussen de genres (documentaire, drama, radio) blijven bestaan. Mocht er na de veegronde alsnog budget resteren dan wordt dat budget per (sub)genre toegevoegd aan de budgetten voor het nieuwe kalenderjaar. Bij de veegronde wordt – bij onvoldoende budget om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren - prioriteit gegeven aan positief beoordeelde tweede aanvragen, aangezien deze niet meer opnieuw kunnen worden ingediend.
Een indicatie van de beschikbare budgetten in de veegronde publiceert het NPO-fonds ieder jaar in december. 

Uitputting budget (sub)genre 
  • Als het budget voor een bepaald (sub)genre voor de resterende periode van een kalenderjaar uitgeput is, kunnen aanvragen voor dit (sub)genre niet meer tijdens de reguliere rondes worden aangeboden. Aan het eind van het jaar kunnen deze aanvragen alsnog worden ingediend tijdens de veegronde, mits er aan het eind van het jaar budget over is.
  • Als ten tijde van een ronde een zodanig aantal aanvragen positief beoordeeld wordt dat het beschikbare budget voor betreffende ronde niet toereikend is, en een aanvraag dienovereenkomstig niet gehonoreerd kan worden dan heeft de aanvrager een aantal mogelijkheden: indiening in een volgende ronde, indiening in veegronde of indiening in nieuw kalenderjaar. Over welke indiening het meest geschikt is kan overleg worden gevoerd met het bureau NPO-fonds.