Overzicht

Indiendata 2021 & 2022

Indiendata 2021 

De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur te zijn ontvangen via het mailadres npofonds@npo.nl
Incomplete aanvragen, bijlagen en/of nieuwe versies die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het bureau NPO-fonds een bevestiging per e-mail.


Video documentaire (ontwikkeling en productie)
Documentaire - 12-25 min 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Documentaire - 55 min 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Jeugddocumentaire - 15 minuten 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Documentaireserie 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Jeugddocumentaireserie  19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Webdocserie 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Video drama
(ontwikkeling en productie)
Drama volwassenen 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Drama jeugd 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Webdramaserie 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober

Audio
(ontwikkeling en productie)
Podcast - documentaire (one-off) 19 januari, 2 maart, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Podcast - documentaire (serie) 19 januari, 2 maart, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Podcast - drama 19 januari, 2 maart, 1 juni, 7 september, 26 oktober

Cross-over (ontwikkeling en productie) 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Publieksbereik 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Impact 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober


Talentregelingen
Team up - scenario (meester-gezel) 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober
Serieregeling web - scenario - 16 maart deadline voor maker om plan bij omroep in te dienen.
- 30 maart deadline indiening aanvragen omroep bij NPO-fonds.
Serieregeling web - productie 9 november
Onderzoek (drama en docu) 16 maart, 12 oktober
3LAB kort (drama en docu) Aanmelding drama open tot 30 sept; zie npo3.nl/3lab

Besluit
- De besluiten van de rondes van 19 januari, 2 maart, 1 juni en 9 november (talent) 2021 worden in principe zes weken na de indiendatum gecommuniceerd.
- De besluiten van de rondes van 13 april, 7 september en 26 oktober 2021 worden in principe zeven weken na de indiendatum gecommuniceerd.


Indiendata 2022

De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur te zijn ontvangen via het mailadres npofonds@npo.nl
Incomplete aanvragen, bijlagen en/of nieuwe versies die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het bureau NPO-fonds een bevestiging per e-mail.


Video documentaire (ontwikkeling en productie)
Documentaire - 12-25 min 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Documentaire - 55 min 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Jeugddocumentaire - 15 minuten 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Documentaireserie 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Jeugddocumentaireserie  18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Webdocserie 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Video drama
(ontwikkeling en productie)
Drama volwassenen 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Drama jeugd 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Webdramaserie 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022

Audio
(ontwikkeling en productie)
Podcast - documentaire (one-off) 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Podcast - documentaire (serie) 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Podcast - drama 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022

Cross-over (ontwikkeling en productie) 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Publieksbereik 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Impact 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022


Talentregelingen
Team up - scenario 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
Serieregeling web - scenario 15 maart 2022
Serieregeling web - productie 8 november 2022
Onderzoek (drama en docu) 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober 2022
3LAB kort (drama en docu) ntb, zie npo3.nl/3lab
Besluit

- De besluiten van de rondes van 18 januari, 1 maart, 15 maart (talent),  31 mei en 8 november (talent) 2022 worden in principe zes weken na de indiendatum gecommuniceerd.
- De besluiten van de rondes van 12 april, 6 september en 25 oktober 2022 worden in principe zeven weken na de indiendatum gecommuniceerd.


Veegronde
De veegronde is een extra ingelaste ronde van het NPO-fonds in januari (mits er aan het eind van het jaar budget over is) en is uitsluitend bedoeld voor:

  • Aanvragen die in een ronde positief zijn beoordeeld, maar waarvoor het budget van betreffende ronde niet toereikend was.
Bij de veegronde verdwijnen de budgettaire schotten tussen de subgenres, de schotten tussen de genres (documentaire, drama, radio) blijven bestaan. Mocht er na de veegronde alsnog budget resteren dan wordt dat budget per (sub)genre toegevoegd aan de budgetten voor het nieuwe kalenderjaar. Bij de veegronde wordt – bij onvoldoende budget om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren - prioriteit gegeven aan positief beoordeelde tweede aanvragen, aangezien deze niet meer opnieuw kunnen worden ingediend.
Een indicatie van de beschikbare budgetten in de veegronde publiceert het NPO-fonds ieder jaar in december. 

Toelichting uitputting budget (sub)genre 
  • Als ten tijde van een ronde een zodanig aantal aanvragen positief beoordeeld wordt dat het beschikbare budget voor betreffende ronde niet toereikend is, en een aanvraag dienovereenkomstig niet gehonoreerd kan worden dan heeft de aanvrager een aantal mogelijkheden: indiening in een volgende ronde, indiening in veegronde of indiening in nieuw kalenderjaar.
  • Over welke indiening het meest geschikt is kan overleg worden gevoerd met het bureau NPO-fonds.