Overzicht

Indiendata 2022

De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur te zijn ontvangen via het mailadres npofonds@npo.nl
Incomplete aanvragen, bijlagen en/of nieuwe versies die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het bureau NPO-fonds een bevestiging per e-mail.


Video documentaire (ontwikkeling en productie)
Documentaire - 12-25 min 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Documentaire - 55 min 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Jeugddocumentaire - 15 minuten 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Documentaireserie 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Jeugddocumentaireserie  18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Webdocserie 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Video drama
(ontwikkeling en productie)
Drama volwassenen 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Drama jeugd 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Webdramaserie 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022

Audio
(ontwikkeling en productie)
Podcast - documentaire (one-off) 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Podcast - documentaire (serie) 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Podcast - drama 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022

Cross-over (ontwikkeling en productie) 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Publieksbereik 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Impact 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022


Talentregelingen
Team up - scenario 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
Serieregeling web - scenario ntb
Serieregeling web - productie ntb
Onderzoek (drama en docu) 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 25 oktober 2022
3LAB Korte Films - docu Aanmelding open van 17 februari tot 3 maart 13:00, zie npo3.nl/3lab
3LAB Korte Films - drama Aanmelden, zie npo3.nl/3lab
Besluit

- De besluitdatum van ronde 25 oktober ligt uiterlijk op dinsdag 24 januari 2023. 

Veegronde
De veegronde is een extra ingelaste ronde van het NPO-fonds in januari (mits er aan het eind van het kalenderjaar daarvoor budget over is), is niet bedoeld voor nieuwe aanvragen, maar uitsluitend bedoeld voor:

  • Aanvragen die in een ronde in het kalenderjaar daarvoor positief zijn beoordeeld door de commissie, maar waarvoor het budget van betreffende ronde niet toereikend was voor een toekenning.
Bij de veegronde verdwijnen de budgettaire schotten tussen de subgenres, de schotten tussen de genres (documentaire, drama, radio) blijven bestaan. Mocht er na de veegronde alsnog budget resteren dan wordt dat budget per (sub)genre toegevoegd aan de budgetten voor het nieuwe kalenderjaar. Bij de veegronde wordt – bij onvoldoende budget om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren - prioriteit gegeven aan positief beoordeelde tweede aanvragen, aangezien deze niet meer opnieuw kunnen worden ingediend.
Een indicatie van de beschikbare budgetten in de veegronde publiceert het NPO-fonds ieder jaar in december. 

Toelichting uitputting budget (sub)genre 
  • Als ten tijde van een ronde in het lopende kalenderjaar een zodanig aantal aanvragen positief beoordeeld wordt dat het beschikbare budget voor betreffende ronde niet toereikend is, en een positief beoordeelde aanvraag dienovereenkomstig niet gehonoreerd kan worden dan heeft de aanvrager een aantal mogelijkheden om alsnog een toekenning voor de reeds positief beoordeelde aanvraag te krijgen: indiening in een volgende ronde, indiening in de veegronde of indiening in het nieuwe kalenderjaar.
  • Over welke indiening het meest geschikt is kan overleg worden gevoerd met het bureau NPO-fonds.