Overzicht

Regelingen/ podcast - documentaire (one-off)

De documentaire biedt makers de mogelijkheid een onderwerp dat hen fascineert uit te diepen, de eigen visie op het onderwerp/de thematiek te onderzoeken en te ontwikkelen, en in vorm te vertalen. De ‘stem’ van de maker, de universele zeggingskracht van het onderwerp, de gelaagdheid van de vertelling, en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm zijn belangrijke elementen van de documentaire waarvoor bij het fonds een aanvraag kan worden ingediend. De regeling staat open voor zowel aanvragen van volwassen- als jeugdpodcasts.


Indiendata 2022: 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober

Let op: Deze regeling is veranderd per januari 2021, het was voorheen de regeling voor radiodocumentaire.


Ontwikkeling
Productie