Overzicht

Regelingen | podcast | documentaire | one-off

De podcastregeling documentaire one-off biedt makers de mogelijkheid een onderwerp dat hen fascineert uit te diepen, de eigen visie op het onderwerp en de thematiek te onderzoeken en te ontwikkelen, en in vorm te vertalen. De ‘stem’ van de maker, de universele zeggingskracht van het onderwerp, de gelaagdheid van de vertelling, en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm zijn belangrijke elementen van de documentaire waarvoor een bijdrage uit NPO-fondsbudget kan worden aangevraagd.


Ontwikkeling
Productie