Overzicht

Regelingen | podcast | documentaire | serie

Met NPO-fondsbudget wordt beoogd audioproducties te stimuleren die alleen of in eerste instantie als podcast worden verspreid. In alle gevallen gaat het om sterke, originele, geloofwaardige en gelaagde vertellingen, die zich lenen voor de meer intieme dynamiek van de podcast. Ook zijn de ‘stem’ van de maker en de relevantie en universele zeggingskracht van het onderwerp belangrijke elementen in het podcastplan waarvoor een bijdrage vanuit NPO-fondsbudget kan worden aangevraagd. Een voorstel voor een documentaire podcastserie kan maximaal betrekking hebben op 150 minuten. Een serie bestaat uit minimaal drie afleveringen, maar kan variëren qua aantal en lengte van de afleveringen (bv. 3x10’, 3x20’, 3x50’, 10x15’, 6x25’). De regeling staat open voor zowel voorstellen van volwassen- als jeugdpodcastseries.

Doelgroep
Een online first publiek consumeert content vaak via verschillende platformen en diensten. Binnen dit online domein zijn de mogelijkheden om content te kijken en luisteren nagenoeg onbegrensd. Wat schaars is, is de aandacht van het (potentiële) publiek. Daarom is het van belang dat er al bij het opstellen van het projectplan wordt nagedacht over welke doelgroep het project wil aanspreken en hoe deze doelgroep bereikt kan worden. Deze visie op (het bereiken van) de doelgroep maakt integraal onderdeel uit van het projectplan, en speelt een essentiële rol in het slagen van het project.
Binnen de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO kunnen sociale media zoals Facebook en Instagram en videoplatformen als YouTube, ingezet worden om de doelgroepen gericht te bereiken. Vanwege deze kaders is het van belang in een vroegtijdig stadium over het projectplan af te stemmen met NPO.

Concept
Ontwikkeling
Productie