Overzicht

Regelingen/ podcast - drama

Het NPO-fonds beoogt audioproducties te stimuleren die alleen of in eerste instantie via podcast worden verspreid. In alle gevallen gaat het om sterke, originele, geloofwaardige en gelaagde vertellingen die zich lenen voor de meer intieme dynamiek van de podcast. Ook zijn de ‘stem’ van de maker en de relevantie en universele zeggingskracht van het onderwerp belangrijke elementen in het podcastplan waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. Er kan voor maximaal 150 minuten worden aangevraagd. Een serie bestaat uit minimaal drie afleveringen, maar kan variëren qua aantal en lengte van de afleveringen (bv. 3x10’, 3x20’, 3x50’, 10x15’, 6x25’). De regeling staat open voor zowel aanvragen van volwassen- als jeugdpodcastseries.

Doelgroep
Een online first publiek consumeert content in eerste instantie online, vaak via verschillende platformen en diensten. Binnen dit online domein zijn de mogelijkheden om content te plaatsen nagenoeg onbegrensd. Wat schaars is, is de aandacht van het (potentiële) publiek. Daarom is het van belang dat er al bij het opstellen van het projectplan wordt nagedacht over welke doelgroep het project wil aanspreken en hoe deze doelgroep bereikt kan worden. Deze visie op (het bereiken van) de doelgroep maakt integraal onderdeel uit van het projectplan, en speelt een essentiële rol in het slagen van het project.
Binnen de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO kunnen sociale media zoals Facebook en Instagram en videoplatformen als YouTube, ingezet worden om de doelgroepen gericht te bereiken. Vanwege deze kaders is het van belang in een vroegtijdig stadium over het projectplan af te stemmen met NPO.


Indiendata 2022: 12 april, 31 mei, 25 oktober

Concept
Scenario
Productie