Overzicht

Regelingen/ podcast only

Het NPO-fonds beoogt hoogwaardige audioproducties te stimuleren die alleen of in eerste instantie via podcast worden verspreid. In alle gevallen gaat het om sterke, originele, geloofwaardige en gelaagde vertellingen die zich lenen voor de meer intieme dynamiek van de podcast. Ook zijn de ‘stem’ van de maker en de relevantie en universele zeggingskracht van het onderwerp belangrijke elementen in het podcastplan waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. De lengte van een podcast kan variëren en is afhankelijk van vorm en inhoud. De vorm kan documentair of drama zijn, makers worden uitgedaagd om tussenvormen te verkennen. De voorkeur gaat uit naar series, zodat een concept optimaal uitgewerkt en uitgeprobeerd kan worden. Het aantal afleveringen is vrij.

Doelgroep
Een online first publiek consumeert zijn of haar content in eerste instantie online, waarbij de tijdlijn richting geeft. Daarbij gaat online first publiek zelf niet altijd actief op zoek naar nieuwe content: goede verhalen vinden hen vanzelf is de gedachte, via sociale media, via een nieuwsbrief, etc. Een en ander betekent dat een visie op de doelgroep en hoe deze bereikt kan worden, integraal onderdeel uitmaakt van het projectplan, en een essentiële rol speelt in het slagen van het project.
Binnen de huidige beleidskaders kunnen daarbij sociale media worden ingezet om de doelgroep gericht te bereiken; vooralsnog gaat het dan om promotie via sociale media. Op dit moment worden de beleidskaders herzien, waardoor sociale media breder kunnen worden ingezet. Zodra de herziening is afgerond en bekend is welke mogelijkheden er zijn, wordt dit verwerkt in deze regeling.

Indiendata 2019: 22 januari, 5 maart, 4 juni, 20 augustus, 5 november


Ontwikkeling
Productie