Overzicht

Cross-over

Het NPO-fonds wil stimuleren dat projecten gelijktijdig of direct opeenvolgend op meerdere platforms te zien of te horen zijn en daarmee een (deels) ander publiek kunnen bereiken. Het fonds biedt daarom de mogelijkheid om naast een - door het NPO-fonds gesteunde - zogenaamde ‘kernproductie’ een online project (webdocseriewebdramaseriepodcast – documentaire(serie)podcast - drama) te realiseren.

Achtergrond
Het kan zijn dat de research voor bijvoorbeeld een dramaserie (de kernproductie) zoveel materiaal oplevert dat er ook een webdrama- of podcastserie gerealiseerd zou kunnen worden. Of dat de research voor een documentaire(serie) een zodanig fascinerende zoektocht biedt dat deze zoektocht zelf aanleiding geeft voor het maken van een podcastserie.

Van de cross-over regeling kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer een kernproductie reeds door het fonds is toegekend, of wanneer deze gelijktijdig wordt ingediend. De regeling is dus niet bedoeld voor reguliere programma’s/rubrieken bij de publieke omroep die naast het programma/de rubriek bijvoorbeeld een podcastserie willen realiseren. Daarbij moet het online project vallen binnen één van de bestaande NPO-fondsregelingen (webdocseriewebdramaseriepodcast – documentaire(serie)podcast - drama) en kan de regeling niet worden ingezet voor websites, games, kunst- of andere projecten die men bij kernproducties zou willen ontwikkelen.

Indiendata 2022: 12 april, 31 mei, 25 oktober


Ontwikkeling
Productie