Overzicht

Regelingen/ impact

Documentaires en drama-projecten (video of audio) waarin een specifiek urgent thema belicht wordt, hebben de kracht om sociaal-maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Met de impactregeling beoogt het NPO-fonds de ontwikkeling van zogenoemde impactproducties te stimuleren. Hiermee ondersteunt het fonds de meest urgente projecten om het publiek te kunnen bereiken dat er voor dit specifieke thema toe doet, om zo actief bij te dragen aan verandering. Verandering die verder reikt dan de traditionele distributie en publiciteit van een video- of audioproject.

De impactregeling bij het NPO-fonds voorziet in de eerste fase van de impactproductie: het uitdenken en schrijven van een plan van aanpak en het vinden van partners om dit plan te kunnen realiseren. Dit ondersteunt het proces van het definiëren van de impactvisie en het ontwikkelen van een impactstrategie: kritische, eerste stappen voor een succesvolle impactproductie.

De aanvraag dient inhoudelijk gekoppeld te zijn aan een productieaanvraag voor een video-of audioproject. De impactaanvraag wordt tegelijkertijd met de productieaanvraag, of uiterlijk de tweede ronde na de besluitdatum van de toekenning van de productieaanvraag, bij het fonds ingediend. De bijdrage voor impact kan alleen worden toegekend indien de productieaanvraag gehonoreerd wordt. De te realiseren impactproductie dient gericht te zijn op het Nederlandse publiek.

Naast de regeling voor impact heeft het NPO-fonds een regeling voor publieksbereik. Zie voor het onderscheid dat het NPO-fonds maakt tussen impact en publieksbereik de regeling Publieksbereik. De regelingen voor publieksbereik en impact zijn met ingang van de ronde van 1 maart 2022 naast elkaar voor een project aan te vragen.

Indiendata 2022: 12 april, 31 mei, 25 oktober


Impact/ aanvraag ontwikkeling 
De ontwikkelingsaanvraag is erop gericht de potentiële mogelijkheden voor impact in kaart te brengen, door een duidelijke impactvisie, doel en strategie te beschrijven.

De ontwikkelingsaanvraag bevat een toelichting van de makers waarin zij onder andere duidelijk maken wat de relevantie en urgentie van het sociaal-maatschappelijk thema van het video- of audioproject is, en waarom zij extra aandacht voor het betrokken thema willen genereren. Tevens formuleren zij welk doel zij nastreven en welke doelgroepen zij willen bereiken. Ook geven zij een eerste inventarisatie van potentiële maatschappelijke organisaties waarmee samengewerkt kan worden en brengen zij in kaart hoe de uiteindelijke impactproductie gefinancierd kan worden (er kan bij het NPO-fonds geen bijdrage worden aangevraagd voor de uiteindelijke impactproductie).
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage 
Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage tot maximaal € 10.000 (excl. BTW).

  • Er zijn twee momenten waarop de ontwikkelingsaanvraag voor een impactbijdrage ingediend kan worden:
    1. In dezelfde ronde als de productieaanvraag van het betreffende video- of audioproject.
    2. In de eerstvolgende of uiterlijk tweede ronde nadat het besluit over de productieaanvraag gecommuniceerd is.
  • Bij het indienen van de ontwikkelingsaanvraag moet de naam van de impactproducent bekend zijn, deze is bij voorkeur niet (één van) de maker(s). (Mocht er een dringende reden zijn dat de maker ook de impactproducent is, dan moet dit worden toegelicht).

De volgende onderwerpen worden door de commissie in onderlinge samenhang beoordeeld:

  • Impactvisie: relevantie en urgentie onderwerp/maatschappelijk thema van het video-/audioproject, en geschiktheid project voor het realiseren van impact;
  • Impactstrategie: verkenning van impactdoel(en) en doelgroepen, in kaart brengen van landschap van mogelijke, relevante partners en maatschappelijke organisaties, letters of intent;
  • Team: ervaring en motivatie impactteam;
  • Financiering: begroting van deze ontwikkelingsaanvraag, en ideeën en planning voor het verder financieren van de uiteindelijke impactproductie. 

Inspiratie
Door het harde werk en de inzet van duizenden toegewijde individuen wereldwijd die werken op het snijvlak van film, gemeenschap en beweging, zijn er tal van inspiratiebronnen om meer te leren over het ontwikkelen, produceren en distribueren van een strategische impactcampagne. 

 

Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget