Overzicht

Regelingen/ impact

Met deze regeling beoogt het NPO-fonds de ontwikkeling van zogenoemde impactproducties te stimuleren. De regeling van het NPO-fonds voorziet in de eerste fase van de impactproductie: het schrijven van een impactplan. De aanvraag dient inhoudelijk gekoppeld te zijn aan een productieaanvraag voor een documentaire of drama- project (video of audio), waarin een specifiek sociaal-maatschappelijk thema belicht wordt. De impactaanvraag wordt  tegelijkertijd met de productieaanvraag, of de ronde na toekenning van de productieaanvraag, ingediend. De bijdrage voor impact kan alleen worden toegekend indien de productieaanvraag gehonoreerd wordt. De te realiseren impactproductie dient gericht te zijn op het Nederlandse publiek.

Naast de regeling voor impact heeft het NPO-fonds een regeling voor publieksbereik (het is niet mogelijk voor beide regelingen tegelijkertijd aan te vragen). Zie voor het onderscheid dat het NPO-fonds maakt tussen impact en publieksbereik de regeling Publieksbereik.

NB: Vanaf indienronde 27 oktober 2020 staat de impactaanvraag open voor alle audio- en videoregelingen.

Indiendata 2022: 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober


Impact/ aanvraag ontwikkeling 
De ontwikkelingsaanvraag is erop gericht mogelijkheden voor impact in kaart te brengen en om het plan te schrijven op basis waarvan in een later stadium de impactproductie gerealiseerd kan worden. De ontwikkelingsaanvraag bevat een toelichting van de makers waarin zij onder andere duidelijk maken wat de relevantie van het sociaal-maatschappelijk thema van het video- of audioproject is, en waarom zij extra aandacht voor het betrokken thema willen genereren. Tevens formuleren zij welk doel zij nastreven en welke doelgroepen zij willen bereiken. Ook geven zij een eerste inventarisatie van potentiële maatschappelijke organisaties waarmee samengewerkt kan worden en brengen zij in kaart hoe de uiteindelijke impactproductie gefinancierd kan worden. 
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage 
Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage tot maximaal € 10.000 (excl. BTW).

 • Er zijn twee momenten waarop de ontwikkelingsaanvraag voor een impactbijdrage ingediend kan worden:
  1. In dezelfde ronde als de productieaanvraag van het betreffende video- of audioproject.
  2. In de eerstvolgende ronde nadat het besluit over de productieaanvraag gecommuniceerd is.
 • Bij het indienen van de ontwikkelingsaanvraag moet de naam van de impactproducent bekend zijn, deze mag niet (één van) de maker(s) zijn.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang: 

 • Relevantie onderwerp/maatschappelijk thema van het video-/audioproject;
 • Een plan van aanpak;
 • Geschiktheid video-/audioproject voor het realiseren van impact; 
 • Impactvisie;
 • Verkenning doelen en doelgroepen; 
 • Relatie tussen impactproductie, video-/audioproject en geformuleerde doelen;
 • Eerste inventarisatie mogelijke partners en letters of intent maatschappelijke organisaties;
 • Trackrecord impactproducent/ impactteam;
 • Financieringsplan voor de uiteindelijke impactproductie.
Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget