Overzicht

Platformonafhankelijk

Regelingen/ platformonafhankelijk

Met deze regeling beoogt het NPO-fonds samenwerking tussen verschillende platforms van de publieke omroep (radio, televisie, web) mogelijk te maken. NB: De platformonafhankelijke regeling is in feite niet meer dan een budget, het is geen regeling met eigen criteria.
Een voorbeeld: een omroep heeft een dramaserie voor televisie in ontwikkeling waarbij de research aanleiding geeft tevens een webdramaserie of podcastserie te ontwikkelen, dan kan voor beide regelingen een aanvraag worden ingediend, waarbij de laagste aanvraag wordt gefinancierd uit het budget van de platformonafhankelijke regeling. 

Het NPO-fonds wil  - als pilot in 2018 en 2019 - omroepen stimuleren om met makers en producenten te onderzoeken:
- In hoeverre platformonafhankelijke projecten tot nieuwe en grensverleggende samenwerkingen kunnen leiden tussen makers met verschillende achtergronden;
- In hoeverre de projecten leiden tot nieuwe vormen en experiment;
- In hoeverre de regeling leidt tot projecten waarvoor enthousiasme en interesse bij het publiek bestaat.

Voor de platformonafhankelijke samenwerkingsprojecten geldt - evenals voor de andere regelingen van het NPO-fonds - dat het gaat om projecten waar sterke, originele, geloofwaardige en gelaagde vertellingen het uitgangspunt vormen en die hoogwaardig zijn op het niveau van regie en vormgeving. Voorts zijn de ‘stem’ van de maker, de relevantie en universele zeggingskracht van het onderwerp en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm belangrijke elementen om voor een bijdrage van het NPO-fonds in aanmerking te komen.
Voorwaarde voor het kunnen indienen van een aanvraag is dat de producties voor de verschillende platforms ook ‘los’ van elkaar beluisterd en bekeken kunnen worden, en uitgezonden en/of geplaatst moeten kunnen worden op één van de aanbodkanalen van de NPO.

Indiendata 2019: 5 maart, 4 juni, 20 augustus, 1 oktober, 5 november (zie voorwaarden onder bijdragen)


Ontwikkeling
Productie