Overzicht

Regelingen/ Onderzoek

*Nieuw

Doel

Met deze regeling wil het NPO-fonds regisseurs en scenaristen (bewezen talent) ondersteunen die zich willen ontwikkelen op een nieuw terrein mogelijk in combinatie met researchers, cameramensen, editors, e.a.

Regeling

 • Het onderzoeken/ontwikkelen van nieuwe vaardigheden/kennis ten behoeve van het vertellen van verhalen in documentaire. Het onderzoek moet gerelateerd zijn aan een later bij het NPO-fonds in te dienen - lineair of online - (serie)project;
 • Als ‘bewezen talent’ worden in principe die makers beschouwd die eerder succesvol documentaire/dramaproducties hebben gerealiseerd;
 • Een regisseur kan één keer in aanmerking komen deze regeling.

Een aanvraag kan bijvoorbeeld worden ingediend voor:

 • Het uitproberen van nieuwe (vertel)technieken;
 • Het uitproberen van nieuwe interviewtechnieken;
 • Het experimenteren met nieuwe technische mogelijkheden (camera, vfx, animatie);
 • Het onderzoeken van een andere manier van werken met acteurs;
 • Doelgroepenonderzoek;
 • Een specifieke masterclass of coachingssessie;
 • etc.

Concreet resultaat (oplevering):

 • Een (beeld) verslag en evaluatie m.b.t. de in de aanvraag benoemde leerdoelen.

Indiendata 2022: 12 april, 31 mei, 25 oktober

Indienen met omroep
Aanvragen bij het NPO-fonds kunnen alleen door een landelijke publieke omroep worden ingediend. Wil je in aanmerking komen voor deze regeling, neem dan contact op met de omroep die mogelijk het beste bij je plannen past en onderzoek of je met hen een aanvraag kunt indienen. Onder aan de pagina staat een lijstje met contactpersonen van de verschillende omroepen. Kom je er niet uit, aarzel niet en neem contact op met het fonds, dan proberen we je verder te helpen.

Aanvraag (max 3 A4, excl. cv’s, excl. begroting)

 • De aanvraag is nieuw, niet eerder ontwikkeld of bij ander fonds ingediend;
 • In de aanvraag licht de maker voor wie de bijdrage wordt aangevraagd het volgende toe: Waarom dit onderzoek voor jou op dit moment, wat wil je bereiken, wat leren en waarom kun je dit niet in een reguliere ontwikkelingsfase inbedden?
 • In de aanvraag wordt tevens toegelicht of er een coach is benaderd, wie dat is en of deze heeft toegezegd (motivatie + intentie coach)?
 • Motivatie omroep: wat is het belang van deze aanvraag voor deze maker, ook in relatie met een later in te dienen project?
 • De aanvraag bevat een korte beschrijving van het later in te dienen project waarvoor de maker dit onderzoek wil doen;
 • Planning oplevering verslag en resultaat;
 • Begroting.

De volgende onderwerpen worden door de commissie in onderlinge samenhang beoordeeld:

 • Motivatie en urgentie;
 • Beschrijving van het nieuw te ontwikkelen terrein;
 • Beoogde aanpak en doel van het onderzoek;
 • Aanvraag in relatie tot het uiteindelijke project.

Bijdrage NPO-fonds

 • Maximaal € 5.000 (excl. BTW) (incl. eventuele coach).
 • Er is geen mogelijkheid tot herindiening.

Commissie

 • De aanvraag wordt beoordeeld door een speciale commissie talentontwikkeling van het NPO-fonds, de commissie bestaat uit drie leden;
 • De commissie komt op basis van de hierboven genoemde criteria tot een advies aan de raad van bestuur over toekenning of afwijzing. De raad van bestuur besluit op basis van dat advies.

Contactpersonen van de omroepen
Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget