Overzicht

Regelingen/ Team up – scenario (voorheen meester-gezel)

*Uitgebreid: sinds 27-10-20 toegankelijk voor alle NPO-dramaseries

Doel
Met de team up - scenario regeling wil het NPO-fonds beginnende talentvolle scenarioschrijvers de mogelijkheid geven ‘vlieguren’ te maken bij de ontwikkeling van Nederlands drama. De beginnend scenarist kan ervaring opdoen door deelname aan de regeling bij een schrijver die - of schrijversteam dat - werkt aan de ontwikkeling van een dramaserie voor televisie. Tegelijkertijd wil het fonds omroepen en producenten stimuleren nieuw schrijverstalent te ontdekken en in te zetten bij teams van ervaren scenaristen, zodat over en weer kennis en ervaring uitgewisseld worden.
De regeling is bedoeld als leertraject en vereist naast inzet van de beginnende schrijver (’gezel’), begeleiding van de eindverantwoordelijk scenarist (‘meester’).

Indiendata 2021: 19 januari, 2 maart, 13 april, 1 juni, 7 september, 26 oktober

Indienen met omroep
Aanvragen bij het NPO-fonds kunnen alleen door een landelijke publieke omroep worden ingediend.
Wil je in aanmerking komen voor deze regeling, onderzoek dan bij welk schrijversteam van een NPO-productie je zou willen aansluiten. Mocht daar interesse voor de team-up regeling zijn neem dan gezamenlijk contact op met de betrokken omroep. Onder aan de pagina staat een lijstje met contactpersonen van de verschillende omroepen. Kom je er niet uit, aarzel niet en neem contact op met het fonds, dan proberen we je verder te helpen.

Regeling

 • De beginnend scenarist is in principe verbonden aan de hele scenariofase;
 • De regeling staat open voor alle dramaseries die bij NPO in ontwikkeling zijn, ook series die zonder fondsbijdrage ontwikkeld worden. Voorwaarde voor de series zonder fondsbijdrage is dat de team up-aanvraag voorafgaand aan het schrijven van de serie bij het fonds wordt ingediend. In het geval van een nieuwe serie (niet doorlopend zoals bv. Flikken Maastricht) is een schriftelijke intentieverklaring van de genrecoördinator drama nodig, die aangeeft dat er in principe interesse is voor de scenario-ontwikkeling van de serie;
 • Wordt een aanvraag voor de team up - scenario regeling ingediend in relatie tot een scenario-aanvraag drama bij het fonds dan is toekenning mede-afhankelijk van de toekenning van deze scenario-aanvraag in dezelfde ronde;
 • Na afloop van het traject dient de aanvragende omroep een eindverslag in te leveren bij het NPO-fonds. In dit verslag dient door zowel de beginnend als de eindverantwoordelijke scenarist kort beschreven te worden hoe het traject is verlopen, wat door betrokkenen is bereikt en geleerd, hoe de samenwerking is gegaan, en worden eventuele aanbevelingen aan het NPO-fonds meegegeven hoe het stimuleren van beginnend scenariotalent verder vorm te geven;
 • Een aanvraag komt alleen in aanmerking als voor de betreffende beginnende scenarist niet eerder een aanvraag is ingediend en toegekend.

Aanvraag

 • De aanvraag bevat een motivatie van de beginnend scenarist, van de begeleidend scenarist en van de omroep voor de beoogde samenwerking;
 • De aanvraag bevat tevens een werkplan waarin de beginnend scenarist samen met producent/begeleidend scenarist toelicht waaruit de samenwerking zal bestaan en wat de beginnend scenarist wil bereiken.

In juni 2020 zijn twee interviews gehouden met schrijvers die deel hebben genomen aan de regeling. Kijk hier voor inspiratie, hun ervaringen en do's and dont's. 

Beoordelingscriteria

 • Motivatie omroep voor keuze beginnend scenarist, in relatie tot het project/schrijversteam;
 • Motivatie eindverantwoordelijke scenarist voor keuze beginnend scenarist (waarom hij/zij?);
 • Motivatie beginnend scenarist (wat wil hij/zij leren, waarom dit project) en kwaliteit eerder werk;
 • Plan van aanpak voor zowel leertraject als evaluatie.

Bijdrage

 • Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage van maximaal € 3.000 per aflevering van 50 minuten (€ 1.500 voor 25 minuten), tot maximaal € 24.000;
 • Een percentage van 15% van het maximaal toe te kennen budget is bedoeld voor de begeleidingsactiviteiten van de eindverantwoordelijk scenarist. 

Commissie

 • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie van het NPO-fonds, de commissie bestaat uit drie leden;
 • De commissie komt op basis van de hierboven genoemde criteria tot een advies aan de raad van bestuur over toekenning of afwijzing. De raad van bestuur besluit op basis van dat advies.

Contactpersonen van de omroepen
Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget