Overzicht

Webserieregeling - scenario met workshoptraject

*Nieuw

Doel
Het ontwikkelen van sterke en eigentijdse verhalen voor het web voor de doelgroep van NPO3.nl (13-25 jaar). Deze regeling stimuleert de volgende vaardigheden: het werken en sparren in teams, het verder ontwikkelen van research- en schrijfervaring, het ontwikkelen van een verhaal met een overkoepelende spanningsboog over meerdere afleveringen, het (uit)proberen van nieuwe vertelvormen, het toetsen van ideeën aan de praktijk, het inzicht krijgen in haalbaarheid (processen, tijd, etc).
Een belangrijk doel is ook het bereiken en ontdekken van nieuwe makers die de potentie hebben door te stromen binnen de deelnemende omroepen/NPO.

Ten opzichte van de seriecontest van 3LAB ligt in deze regeling meer nadruk op scenario-ontwikkeling, zowel in het begeleidende workshoptraject als door een ruimer budget waardoor het mogelijk wordt vanaf de start andere disciplines bij het project te betrekken en het werken in een team wordt gestimuleerd.

Er wordt op moment aan de tweede editie van de webserieregeling gewerkt. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk hier op de website.