Overzicht

Webserieregeling - scenario met workshoptraject

*Nieuw

Doel
Het ontwikkelen van sterke en eigentijdse verhalen voor het web voor de doelgroep van NPO3.nl (13-25 jaar). Deze regeling stimuleert de volgende vaardigheden: het werken en sparren in teams, het verder ontwikkelen van research- en schrijfervaring, het ontwikkelen van een verhaal met een overkoepelende spanningsboog over meerdere afleveringen, het (uit)proberen van nieuwe vertelvormen, het toetsen van ideeën aan de praktijk, het inzicht krijgen in haalbaarheid (processen, tijd, etc).
Een belangrijk doel is ook het bereiken en ontdekken van nieuwe makers die de potentie hebben door te stromen binnen de deelnemende omroepen/NPO.

Ten opzichte van de seriecontest van 3LAB ligt in deze regeling meer nadruk op scenario-ontwikkeling, zowel in het begeleidende workshoptraject als door een ruimer budget waardoor het mogelijk wordt vanaf de start andere disciplines bij het project te betrekken en het werken in een team wordt gestimuleerd.

Aanvraagproces 2021:

 • 16 maart: deadline voor makers om hun plan bij een omroep in te dienen. Contactpersonen van de omroepen
 • 30 maart 12:00: deadline voor de omroepen om de door hen geselecteerde plannen bij het NPO-fonds in te dienen.
 • 20 april (ov): na advies van commissieleden NPO-fonds besluit Raad van Bestuur NPO m.b.t. de geselecteerde teams.
Indiendatum 2022: 15 maart.

Data workshoptraject:

 • Drie keer 2 dagen op donderdag en vrijdag.
 • (ov) 20 en 21 mei, 24 en 25 juni, 3 en 4 september.

Indienen met omroep
Aanvragen bij het NPO-fonds kunnen alleen door een landelijke publieke omroep worden ingediend. Dus heb je als team een mooi plan, neem dan contact op met de omroep die mogelijk het best bij het plan past en praat verder met hen.
 •  Onder aan de pagina staat een lijstje met contactpersonen van de verschillende omroepen én vind je hun profielen; waarin wordt beschreven waar ze naar op zoek zijn wat betreft webdrama.
 • Kom je er niet uit, aarzel niet en neem contact op met het fonds, dan proberen we jullie verder te helpen.


Regeling

 • Binnen de regeling kunnen jaarlijks maximaal zes teams geselecteerd worden die een bijdrage ontvangen voor het ontwikkelen van een plan/scenario voor een dramaserie voor het web;
 • De webserie bedraagt totaal ca. 60 minuten (per aflevering min. 8 minuten) (bv. 4 x 15, 5 x 12, 6 x 10, 8x 8);
 • De teams nemen tijdens de ontwikkeling van hun project deel aan een toegesneden workshoptraject van meerdere dagen/weekenden, verspreid over drie maanden. Dit workshoptraject is een belangrijk onderdeel van de regeling en deelname is verplicht voor alle leden van de teams. Meer concrete invulling van dit workshoptraject wordt tijdens de kick-off op 19 februari bekendgemaakt;
 • Na afloop van deze periode leveren de teams een seriebijbel, en de scenario’s van alle afleveringen;
 • Een team komt alleen in aanmerking voor deze regeling als alle teamleden niet eerder in een team zaten dat gebruik heeft gemaakt van deze regeling. Elk teamlid kan dus maar één keer in een geselecteerd team zitten;
 • Een aanvraag met een plan/scenario wordt binnen deze regeling maar één keer in behandeling genomen, het is dus niet mogelijk het (aangepaste) plan/scenario nog een keer in te dienen.

Aanvraag (max 10 A4 in totaal, excl. cv’s, excl. begroting)

      Punten 1 t/m 6 dien je als maker voor 16 maart in bij de omroep:

 1. Het plan is nieuw en/of in de vroege ontwikkelingsfase (en heeft dus nog geen scenario);
 2. Korte beschrijving inhoud (o.a. samenvatting van het verhaal (synopsis), waar speelt het zich af (arena), beschrijving van de personages, waarom dit plan op dit moment, aansluiting onderwerp/thematiek bij doelgroep 13-25 jaar);
 3. Korte beschrijving van de teamleden, waarom deze samenstelling, eerder samengewerkt?
 4. Motivatie van de individuele teamleden;
 5. Ideeën over samenwerking/werkwijze/taakverdeling (bv wie van de betrokken teamleden hakt zo nodig knopen door, en waarom hij/zij?);
 6. Wat zijn de leerdoelen: wat individueel, wat als team?

  Punten 7 t/m 11 worden vervolgens samen met de omroep opgesteld en toegevoegd aan de aanvraag die uiterlijk 30 maart 12:00 bij het fonds moet worden ingediend:

 7. Motivatie omroep, waarom dit team, waarom dit plan, wat acht de omroep de potentie, de toegevoegde waarde;
 8. Mocht er sprake zijn van een externe coach, waarom hij/zij?
 9. Motivatie eventuele coach + intentieverklaring;
 10. Eerste ideeën voor publieksbereik;
 11. Planning oplevering (max half jaar na toekenning);
 12. Begroting ontwikkeling plan (gebruik het te downloaden begrotingsformat onderaan deze pagina).

Team
Een team dat voor de regeling in aanmerking komt bestaat uit twee tot zes personen, en bestaat voornamelijk uit nieuwe makers (scenario/research, regie, montage, production design, acteur, camera, productie, e.a.). Nieuwe makers zijn voor ons makers die een eerder werk hebben gemaakt (film/video, commercials, videoclips, andere producties) en/of een av-opleiding hebben. De motivatie van elk teamlid moet uit de aanvraag blijken.

De omroep begeleidt het team en een team kan in samenspraak met de omroep kiezen voor een externe coach (ervaren regisseurs, scenaristen, producenten, anders).

Beoordelingscriteria

 • Eigenheid, vernieuwing, originaliteit van het plan;
 • Urgentie en toegevoegde waarde onderwerp/thematiek voor de doelgroep 13-25;
 • Motivatie, doordachte samenstelling en taakverdeling team (beginnend/ervaren);
 • Inrichting (leer)proces;
 • Eerste ideeën voor publieksbereik.

Bijdrage

 • Team: max € 30.000 excl. BTW (max. € 5.000 per persoon);
 • Coach (eventueel): max € 2.500 excl. BTW;
 • Workshoptraject wordt door het NPO-fonds bekostigd en is gratis voor alle deelnemers.

Commissie

 • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie talentontwikkeling van het NPO-fonds, de commissie bestaat uit drie leden;
 • Voorafgaand aan de commissievergadering worden de makers/teams uitgenodigd om de commissieleden de gelegenheid te geven eventuele vragen in verband met de aanvraag te stellen;
 • De commissie komt op basis van de hierboven genoemde criteria tot een advies aan de raad van bestuur over toekenning of afwijzing. De raad van bestuur besluit op basis van dat advies.
Inspiratie
Op zoek naar inspiratie? Via deze link kom je bij een lijstje met een aantal mooie (inter)nationale webdramaseries.

Contactpersonen van de omroepen
Webdrama-profielen van de omroepen
Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget