Overzicht

Mid-length

*Vanaf 2022

Het is de bedoeling van omroepen en NPO om op termijn een talentregeling voor de ontwikkeling van mid-length films te introduceren. De komende periode wordt daarvoor een voorstel uitgewerkt. Vanaf 2022 zullen we vanuit het NPO-fonds budget een bijdrage aan deze regeling leveren. Zodra de regeling voor mid-length films is vastgesteld, zullen we deze publiceren op onze website.