Overzicht

Regelingen | documentaire | 55 minuten

De documentaire van 55 minuten biedt makers de mogelijkheid een onderwerp dat hen fascineert uit te diepen, de eigen visie op het onderwerp te onderzoeken en te ontwikkelen, en in vorm te vertalen. De ‘stem’ van de maker, de universele zeggingskracht van het onderwerp, de gelaagdheid van de vertelling, en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm zijn belangrijke elementen voor de lange televisiedocumentaire waarvoor een voorstel kan worden ingediend. Deze regeling is bedoeld voor algemene en kunstdocumentaires.

Ontwikkeling
Productie