Overzicht

Regelingen/ documentaireserie

Met deze regeling beoogt het NPO-fonds de ontwikkeling en productie van hoogwaardige documentaireseries te stimuleren. De regeling biedt makers de mogelijkheid een onderwerp in meerdere afleveringen uit te diepen, de eigen visie op het onderwerp te onderzoeken en te ontwikkelen, en nieuwe vertelvormen in te zetten. De serie kent een doorlopende verhaallijn. Daarnaast zijn de universele zeggingskracht van het onderwerp, de gelaagdheid van de vertelling, en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm belangrijke kenmerken van de documentaireserie waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. Een serie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes afleveringen. De lengte van de individuele afleveringen is maximaal 50 minuten.

Indiendata 2022: 12 april, 31 mei, 6 september, 25 oktober

Er kunnen per kalenderjaar maximaal vier ontwikkelingsaanvragen en drie productieaanvragen per omroep worden ingediend. (Een tweede indiening na afwijzing, valt niet binnen de eerder genoemde vier of drie aanvragen).


Concept
Ontwikkeling

Productie