Overzicht

Regelingen | jeugddocumentaire | 15 minuten

De jeugddocumentaire biedt makers de mogelijkheid een onderwerp of thema uit te diepen dat hen interesseert en dat dicht bij de belevingswereld van kinderen (9-12 jaar) ligt. Makers kunnen de eigen visie op het onderwerp onderzoeken, ontwikkelen en in vorm vertalen. De ‘stem’ van de maker, de universele zeggingskracht van het onderwerp voor de doelgroep, en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm zijn belangrijke elementen voor de jeugddocumentaire waarvoor een aanvraag voor een bijdrage uit het NPO-fondsbudget kan worden ingediend.


Ontwikkeling
Productie