Overzicht

Regelingen/ jeugddocumentaireserie - per 1/1/20

Met deze regeling beoogt het NPO-fonds de ontwikkeling en productie van jeugddocumentaireseries te stimuleren. De regeling biedt makers de mogelijkheid een onderwerp dichtbij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar uit te diepen en daarvoor nieuwe vertelvormen in te zetten. De serie kent een doorlopende verhaallijn en/of doorlopende karakterontwikkeling en/of een gedeelde arena, en een consistente, zich van een TV-format onderscheidende, vorm of vertelperspectief. Het perspectief van en vanuit het kind staat centraal. Daarnaast zijn de universele zeggingskracht van het onderwerp voor de doelgroep, de gelaagdheid van de vertelling, en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm belangrijke kenmerken van de jeugddocumentaireserie waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. Een serie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes afleveringen. De lengte van de individuele afleveringen is in principe 15 minuten.

Indiendata 2020: 21 januari, 3 maart, 21 april, 2 juni, 8 september, 27 oktober.
Deze regeling is in principe een pilot voor twee jaar.

Er kunnen per kalenderjaar maximaal drie conceptaanvragen, twee ontwikkelingsaanvragen en één productieaanvraag per omroep worden ingediend. (Een tweede indiening na afwijzing, valt niet binnen de eerder genoemde drie, twee of één aanvragen).Concept
Ontwikkeling

Productie