Overzicht

Regelingen/ webdocserie

Met de regeling voor de webdocserie beoogt het NPO-fonds beginnende en ervaren makers de mogelijkheid te geven documentaire producties te maken over onderwerpen die hen fascineren, en die een online first publiek aanspreken. Het kunnen langere of kortere online producties zijn, in serievorm. Naast het inhoudelijke plan, worden vorm, doelgroep en mogelijkheden voor (cross)promotie duidelijk in de aanvraag toegelicht.
De webdocserie moet minimaal twee van de hierna genoemde vier elementen bevatten; een doorlopende verhaallijn en/of een overkoepelend thema en/of een doorlopende karakterontwikkeling en/of een gedeelde arena.

Doelgroep
Een online first publiek consumeert content in eerste instantie online, vaak via verschillende platformen en diensten. Binnen dit online domein zijn de mogelijkheden om content te plaatsen nagenoeg onbegrensd. Wat schaars is, is de aandacht van het (potentiële) publiek. Daarom is het van belang dat er al bij het opstellen van het projectplan wordt nagedacht over welke doelgroep het project wil aanspreken en hoe deze doelgroep bereikt kan worden. Deze visie op (het bereiken van) de doelgroep maakt integraal onderdeel uit van het projectplan, en speelt een essentiële rol in het slagen van het project.
Binnen de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO kunnen sociale media zoals Facebook en Instagram en videoplatformen als YouTube, ingezet worden om de doelgroepen gericht te bereiken. Vanwege deze kaders is het van belang in een vroegtijdig stadium over het projectplan af te stemmen met NPO.

Online en lineair
Een webdocserie wordt primair ontwikkeld voor het web, maar kan naar het oordeel van het netmanagement ook via reguliere televisie of themakanalen worden uitgezonden/geplaatst. Bijvoorbeeld via een tijdslot op NPO2 (2Doc Kort) waardoor de webserie vervolgens via 2doc.nl en NPO Start aangeboden kan worden.

Indiendata 2022: 12 april, 31 mei, 25 oktober

Webdocserie/productieaanvraag
De productieaanvraag is erop gericht de webdocserie te kunnen realiseren. 
In de productieaanvraag worden het onderwerp, het filmplan inclusief de regievisie, de gekozen vormgeving en filmische elementen door de makers helder gemotiveerd en toegelicht. Tevens wordt het huidige project in relatie gebracht met eerder werk en bevat de aanvraag een toelichting op de doelgroep en een uitgewerkt plan voor het te realiseren publieksbereik. De maximale lengte van een individuele aflevering is 15 minuten.
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage
Van de omroep wordt als minimale financiële inbreng het GOS-bedrag (geld op schema) verwacht. Het NPO-fonds kent maximaal negen keer het GOS-bedrag toe, tot een maximum van € 135.000 (inl. BTW).

 • Om een productieaanvraag voor een webdocserie bij het NPO-fonds te kunnen indienen is een plaatsingsintentie van de genremanager vereist, waarin tevens de beoogde GOS-bijdrage wordt vermeld.
 • Het is onder bepaalde voorwaarden (zie Algemene voorwaarden, art. 17) mogelijk bij de productieaanvraag ontwikkelingskosten tot een maximum van € 3.000 (incl. BTW) op te nemen, afhankelijk van het aantal afleveringen.
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie worden aangevraagd. Een aanvraag voor een tweede seizoen is alleen mogelijk als het eerste seizoen door het fonds is gehonoreerd. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het plan voor publieksbereik, zijn er twee mogelijkheden:
  - Een plan voor publieksbereik opnemen in deze productieaanvraag. Hiervoor kunnen tot maximaal € 3.500 kosten worden opgevoerd in de productiebegroting.
  - Een (uitgebreid) plan voor publieksbereik indienen via de aparte regeling Publieksbereik waarmee een bijdrage tot maximaal € 15.000 (excl. BTW) aangevraagd kan worden. Maakt men gebruik van de aparte regeling, dan kunnen geen kosten voor publieksbereik in de productieaanvraag worden opgevoerd.
 • Het plan voldoet aan de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO.
  Bij vragen hierover graag contact opnemen met het fonds.
 • Klik hier  voor de financiële richtlijn van CoBO, Filmfonds, NPO-fonds en NPO die per 1 september 2018 in werking is getreden, gericht op de financiering van de voorbereidingstijd van regisseurs in de productiefase.
 • Klik hier voor de nieuwe financiële richtlijn van CoBO, Filmfonds, NPO-fonds en NPO die per 1 november 2019 in werking is getreden, gericht op financiering van de inzet van producenten voor zaken als publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.

De volgende onderwerpen worden door de commissie in onderlinge samenhang beoordeeld:

 • Het filmplan (premisse, onderwerp, idee en invalshoek, verhaallijnen, haalbaarheid, toestemmingen, hoofdpersonen);
 • Motivatie makers met betrekking tot de relevantie en urgentie van het onderwerp;
 • Motivatie voor het maken van een webdocserie en toelichting op de keuze van twee van de vier verplichte elementen (doorlopende verhaallijn, overkoepelend thema, doorlopende karakterontwikkeling, gedeelde arena);
 • Kwaliteit eerder werk van de maker(s) op gebied van online (documentaire) producties;
 • Vormgeving en filmische elementen, originaliteit en eigenheid;
 • Toegevoegde waarde voor het (online) documentaire genre;
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew);
 • Samenstelling en trackrecord team;
 • Visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik (zie het template);
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.


Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget