Overzicht

Regelingen/ webdoc(serie)

Met de regeling voor de webdoc(serie) beoogt het NPO-fonds beginnende en ervaren makers de mogelijkheid te geven documentaire producties te maken over onderwerpen die hen fascineren, en die een online first publiek (13 - 35 jaar) aanspreken. Het kunnen langere of kortere online producties zijn, one-off of in serievorm, waarbij het doel is met kwalitatief hoogwaardige producties (inhoud, vorm, originaliteit) een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dat betekent dat naast het inhoudelijke plan, de doelgroep, crosspromotie, vorm- en verspreidingsmogelijkheden duidelijk toegelicht worden in de aanvraag. In het geval van een serie-aanvraag geldt dat de serie een doorlopende verhaallijn moet hebben.

Doelgroep
Een online first publiek consumeert zijn of haar content in eerste instantie online, waarbij de tijdlijn richting geeft, en ook reguliere televisieprogramma’s vooral on-demand bekeken worden. Daarbij gaat online first publiek zelf niet altijd actief op zoek naar nieuwe content: goede verhalen vinden hen vanzelf is de gedachte, via sociale media, via een nieuwsbrief, etc. Een en ander betekent dat een visie op de doelgroep en hoe deze bereikt kan worden, integraal onderdeel uitmaakt van het projectplan, en een essentiële rol speelt in het slagen van het project.
Binnen de huidige beleidskaders kunnen daarbij sociale media worden ingezet om de doelgroep gericht te bereiken; vooralsnog gaat het om promotie via sociale media. Op dit moment worden de beleidskaders herzien, waardoor sociale media breder kunnen worden ingezet. Zodra de herziening is afgerond en bekend is welke mogelijkheden er zijn, wordt dit verwerkt in deze regeling.

Online en lineair
Een webdoc(serie) wordt primair ontwikkeld voor het web, maar kan naar het oordeel van het netmanagement in sommige gevallen ook via reguliere televisie of themakanalen worden uitgezonden/geplaatst. Op deze manier kan er maximale aandacht voor een project worden gerealiseerd.

Indiendata 2019: 22 januari, 16 april, 1 oktober


Webdoc(serie) (13 - 35 jaar)/ productieaanvraag

De productieaanvraag is erop gericht de webdoc(serie) te kunnen realiseren. 
In de productieaanvraag worden het onderwerp, het filmplan inclusief de regievisie, de gekozen vormgeving en filmische elementen door de makers helder gemotiveerd en toegelicht. Tevens wordt het huidige project in relatie gebracht met eerder werk en bevat de aanvraag een toelichting op de doelgroep en het te realiseren publieksbereik.  
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage
Van de omroep wordt als minimale financiële inbreng het GOS-bedrag (geld op schema) verwacht. Het NPO-fonds kent maximaal drie keer het GOS-bedrag toe, maar verbindt daar vooralsnog geen maximaal bedrag aan vanwege de diversiteit aan mogelijkheden. De voorkeur gaat uit naar kortere projecten (maximaal 15 minuten), dan wel als one-off, dan wel als serie.

 • Klik hier voor de nieuwe financiële richtlijn van het CoBO, Filmfonds, NPO-fonds en de NPO die per 1 september 2018 in werking is getreden, gericht op de financiering van de voorbereidingstijd van regisseurs in de productiefase.
 • Om een productieaanvraag voor een webdoc(serie) bij het NPO-fonds te kunnen indienen is een plaatsingsintentie van de netmanager vereist, waarin tevens de beoogde netbijdrage (GOS) wordt vermeld.
 • Het is onder bepaalde voorwaarden (zie Algemene voorwaarden) mogelijk bij de productieaanvraag ontwikkelingskosten tot een maximum van € 3.000 (incl. BTW) op te nemen, afhankelijk van het aantal afleveringen.

  Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
 • Het filmplan (onderwerp, idee en invalshoek, verhaallijnen, haalbaarheid, toestemmingen, gelaagdheid vertelling, hoofdpersonen);
 • Motivatie onderwerp, relevantie en urgentie;
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) en oorspronkelijkheid eerder werk maker(s);
 • Ervaring en affiniteit maker(s) met producties voor de betreffende doelgroep (13 - 35 jaar);
 • Betekenis van het project in de artistieke ontwikkeling maker(s);
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de webdoc(serie) bij de kijker teweeg;
 • Vormgeving en filmische elementen, ook in relatie tot het gekozen platform, de originaliteit en eigenheid;
 • Toegevoegde waarde voor het (online) documentaire landschap (inhoud/vorm);
 • Diversiteit als organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast);
 • Trackrecord team;
 • Visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik;
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.


Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Publieksbereik*
Beschikbaar budget

* publicatie zomer 2019