Overzicht

Regelingen/ webdramaserie

Het NPO-fonds wil het ontwikkelen van dramaseries voor een online first publiek stimuleren. De regeling staat open voor makers die ervaring hebben met online producties en/of drama producties voor de doelgroep 13 - 35 jaar. Het gaat om aanvragen waarbij sterke, originele, geloofwaardige en gelaagde vertellingen de kern zijn, en die hoogwaardig zijn op het niveau van regie, acteren en vormgeving. Voorts zijn de ‘stem’ van de maker, de zeggingskracht van het onderwerp voor de doelgroep, en een duidelijke visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik, belangrijke elementen van de aanvraag.

Doelgroep
Een online first publiek consumeert zijn of haar content in eerste instantie online, waarbij de tijdlijn richting geeft, en ook reguliere televisieprogramma’s vooral on-demand bekeken worden. Daarbij gaat online first publiek zelf niet altijd actief op zoek naar nieuwe content: goede verhalen vinden hen vanzelf is de gedachte, via sociale media, via een nieuwsbrief, etc. Een en ander betekent dat een visie op de doelgroep en hoe deze bereikt kan worden, integraal onderdeel uitmaakt van het projectplan, en een essentiële rol speelt in het slagen van het project.
Binnen de huidige beleidskaders kunnen daarbij sociale media worden ingezet om de doelgroep gericht te bereiken; vooralsnog gaat het om promotie via sociale media. Op dit moment worden de beleidskaders herzien, waardoor sociale media breder kunnen worden ingezet. Zodra de herziening is afgerond en bekend is welke mogelijkheden er zijn, wordt dit verwerkt in deze regeling.

Indiendata 2019: 22 januari, 5 maart, 16 april, 4 juni, 20 augustus, 5 november

Ontwikkeling scenario
Productie