Overzicht

Regelingen/ webdramaserie

Met de regeling voor de webdramaserie wil het NPO-fonds het ontwikkelen van dramaseries voor een online first publiek stimuleren. De regeling staat open voor makers die ervaring hebben met online producties en/of drama producties. Het gaat om aanvragen waarbij sterke, originele en geloofwaardige vertellingen de kern zijn. Voorts zijn de ‘stem’ van de maker, de betekenis van de gekozen thematiek voor de doelgroep en een duidelijke visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik, belangrijke elementen van de aanvraag.

Doelgroep
Een online first publiek consumeert content in eerste instantie online, vaak via verschillende platformen en diensten. Binnen dit online domein zijn de mogelijkheden om content te plaatsen nagenoeg onbegrensd. Wat schaars is, is de aandacht van het (potentiële) publiek. Daarom is het van belang dat er al bij het opstellen van het projectplan wordt nagedacht over welke doelgroep het project wil aanspreken en hoe deze doelgroep bereikt kan worden. Deze visie op (het bereiken van) de doelgroep maakt integraal onderdeel uit van het projectplan, en speelt een essentiële rol in het slagen van het project.
Binnen de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO kunnen sociale media zoals Facebook en Instagram en videoplatformen als YouTube, ingezet worden om de doelgroepen gericht te bereiken. Vanwege deze kaders is het van belang in een vroegtijdig stadium over het projectplan af te stemmen met de NPO.

Indiendata 2022: 12 april, 31 mei, 25 oktober


Scenario
Productie