Algemene vereisten indiening

Algemene vereisten indiening voorstellen binnen MediaModule
Betreft alle regelingen m.u.v. concept, Publieksbereik en Impact

 • Het voorstel (één PDF-bestand, inclusief bijlagen) dient uiterlijk op de startdatum van de Adviesronde om 12.00 uur in de Media Module te staan. Incomplete voorstellen en/of nieuwe versies en bijlagen die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 • Het voorstel kan uitsluitend worden ingediend door één van de landelijke publieke omroepen.
 • Het voorstel bevat een inhoudsopgave en paginanummering, en telt niet meer dan het toegestane aantal pagina's voor de betreffende regeling.
 • Op de pagina direct na de inhoudsopgave staan alle meegestuurde werkende vimeo/weblinks (max. 2 links, incl. wachtwoorden), en/of proefopname(s).
 • Voorstel in staande opmaak, en in leesbaar lettertype (ivm digitaal lezen).
 • Het PDF-bestand dient geprint te kunnen worden in A4-formaat, met in de titel van het PDF-bestand de titel van het project, omroep, ontwikkeling/productie. Het bestand bevat geen documentbeperkingen (t.a.v. afdrukken, kopiëren inhoud etc.).
 • Voorstellen moeten voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de voorwaarden van het NPO-fonds zoals gepubliceerd op de website.  
 • Na ontvangst van het complete voorstel stuurt de betreffende NPO-fonds secretaris een bevestiging per e-mail.
 • Indien van toepassing: verzoek tot uitsluiting commissielid/leden in een aparte e-mail sturen naar de betreffende NPO-fonds secretaris.
 • Let op: controleer altijd aan de hand van de bijlage checklist horende bij de betreffende regeling of het in te dienen voorstel compleet is

Algemene vereisten indiening voorstellen buiten MediaModule
Betreft alleen de regelingen concept, Publieksbereik en Impact 
 • Het voorstel (één PDF-bestand, inclusief bijlagen) dient uiterlijk op de startdatum van de Adviesronde om 12.00 uur te zijn ontvangen via het mailadres npofonds@npo.nl. Incomplete voorstellen en/of nieuwe versies en bijlagen die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 • Het voorstel kan uitsluitend worden ingediend door één van de landelijke publieke omroepen.
 • Het voorstel bevat een inhoudsopgave en paginanummering, en telt niet meer dan het toegestane aantal pagina's voor de betreffende regeling.
 • Op de pagina direct na de inhoudsopgave staan alle meegestuurde werkende vimeo/weblinks (max. 2 links, incl. wachtwoorden), en/of proefopname(s).
 • Voorstel in staande opmaak, en in leesbaar lettertype (ivm digitaal lezen).
 • Het PDF-bestand dient geprint te kunnen worden in A4-formaat, met in de titel van het PDF-bestand de titel van het project, omroep, concept/ontwikkeling impact/publieksbereik. Het bestand bevat geen documentbeperkingen (t.a.v. afdrukken, kopiëren inhoud etc.).
 • Voorstellen moeten voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de voorwaarden van het NPO-fonds zoals gepubliceerd op de website.
 • Na ontvangst van het complete voorstel stuurt de betreffende NPO-fonds secretaris een bevestiging per e-mail.
 • Indien van toepassing: verzoek tot uitsluiting commissielid/leden in een aparte e-mail sturen naar de betreffende NPO-fonds secretaris.
 • Let op: controleer altijd aan de hand van de checklist op het samenvattingsformulier van de betreffende regeling of het voorstel  compleet is.