Algemene vereisten indiening

 • De aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 12.00 uur in één PDF-bestand (één bestand, inclusief bijlagen) door het bureau NPO-fonds te zijn ontvangen via het mailadres npofonds@npo.nl. Incomplete aanvragen en/of nieuwe versies en bijlagen die na 12.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 • De aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door één van de landelijke publieke omroepen.
 • De aanvraag bevat een inhoudsopgave en paginanummering, en telt niet meer dan het toegestane aantal pagina's voor de betreffende regeling.
 • Op de pagina direct na de inhoudsopgave staan alle meegestuurde werkende vimeo/weblinks (incl. wachtwoorden).
 • Het PDF-bestand dient geprint te kunnen worden in A4-formaat, met in de titel van het PDF-bestand de titel van het project, omroep, ontwikkeling/productie. Het bestand bevat geen documentbeperkingen (t.a.v. afdrukken, kopiëren inhoud etc.).
 • Aanvragen moeten voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden financiële bijdrage ontwikkeling en/of productie NPO-fonds.
 • Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het bureau NPO-fonds een bevestiging per e-mail.

 

De aanvraag bevat:

 1. Samenvattingsformulier aanvraag;
 2. Zicht- en/of luistermateriaal van eerder gerealiseerde producties (voorzien van werkende vimeo/weblinks incl. wachtwoorden);
 3. Motivatiebrief omroep (ondertekend en op omroepbriefpapier) en motivatiebrief producent;
 4. Het inhoudelijke plan;
 5. Mogelijk beeld- en/of geluidsmateriaal van de beoogde productie (proefopnames, teaser, scène(s), trailer, moodboard), voorzien van een toelichting en werkende vimeo/weblinks;
 6. CV’s betrokken makers (ivm de AVG uitsluitend de naam en een actueel overzicht van de ervaring/projecten);
 7. Begroting (duidelijk leesbaar, voorzien van een adequate toelichting en schriftelijke verklaring maker 'begroting gezien'. Begroting dient te zijn opgesteld conform de Algemene voorwaarden financiële bijdrage ontwikkeling en/of productie NPO-fonds);
 8. Indien van toepassing alle eerdere toekennings- en/of afwijzingsbrieven van het Mediafonds/ NPO-fonds;
 9. Indien van toepassing een verzoek tot uitsluiting van een commissielid bij de vergadering. Klik hier voor meer informatie.
 10. Schriftelijke bevestiging plaatsingsintentie (recent, max 6 mnd oud) van net- of zendermanager: 
  - voor de scenario-aanvragen van televisiedrama en voor de ontwikkelingsaanvragen van documentaire 55' en (jeugd)documentaireseries (lineair en online).
  - voor de ontwikkelings- en scenario-aanvragen van audioseries.
  - voor alle productieaanvragen, incl. GOS-bedrag (lineair en online).
  - let op: bij een tweede indiening van een (jeugd)documentaireserie is een nieuwe schriftelijke intentie vereist.

  Let op: houd altijd de checklist op het samenvattingsformulier van de betreffende regeling aan. Bij een mogelijk verschil met bovenstaande geldt de checklist op het samenvattingsformulier.