Cross-over/ ontwikkeling

Op het moment dat tijdens de ontwikkeling van een project blijkt dat de research aanleiding geeft om voor een (deels) ander publiek ook een online project te realiseren, dan kan een ontwikkelingsaanvraag voor één van de volgende online regelingen bij het NPO-fonds worden ingediend: webdramaseriepodcast – documentaire(serie)podcast - drama.

Er zijn drie mogelijkheden voor het indienen van een ontwikkelingsaanvraag via de cross-over regeling:

  • Er is door het NPO-fonds reeds een productieaanvraag toegekend voor een lineair of online documentaire of drama project (‘kernproductie’), audio of video. Het toegekende project geeft aanleiding om ook voor een (evt. ander) online platform van de publieke omroep een ontwikkelingsaanvraag in te dienen. 
  • Een project wordt vanaf de start op meerdere platforms ontwikkeld, bijvoorbeeld: een project bestaat uit een lineaire documentaireserie (‘kernproductie’) met daarnaast een podcastserie. Dan is de werkwijze als volgt: de grootste (qua kosten) ontwikkelingsaanvraag (de lineaire documentaireserie/kernproductie) wordt ingediend bij de betreffende regeling. Voor het/de overige project(en) kan een bijdrage worden aangevraagd via de cross-over regeling;
  • Er zijn ontwikkelingen waardoor de aanvraag voor de cross-over regeling juist vooraf moet gaan aan de aanvraag voor de kernproductie. In dat geval dient het hoe en waarom daarvan te worden toegelicht (bv. de research geeft aanleiding om zo snel mogelijk een podcastserie te realiseren).

Voorwaarden voor het indienen via de cross-over regeling:

  • De betrokken projecten worden gelijktijdig of direct opeenvolgend uitgezonden/geplaatst, zodat de projecten bij elkaar ‘optellen’;
  • De producties voor de verschillende platforms kunnen ook ‘los’ van elkaar beluisterd en/of bekeken worden;
  • De producties worden uitgezonden/geplaatst op één van de aanbodkanalen van de NPO.

Bijdrage en beoordelingscriteria
Meer informatie over de hoogte van de bijdrage en beoordelingscriteria is te vinden bij de regelingen (webdramaseriepodcast – documentaire(serie)podcast - drama) waarvoor naast de ‘kernproductie’ aangevraagd wordt.


Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget