Cross-over | productie

Als er aanleiding is om bij een project (de kernproductie) – waarvoor reeds een productieaanvraag is toegekend of gelijktijdig wordt ingediend – een (evt. ander) online project te realiseren, dan kan een productievoorstel voor één van de online regelingen worden ingediend: webdocserie, webdramaserie, podcast – documentaire(serie), podcast – fictie.

Er zijn twee mogelijkheden voor het aanvragen van NPO-fondsbudget voor een productievoorstel via de cross-over regeling:

  • Er is reeds NPO-fondsbudget voor een productievoorstel toegekend voor een lineair of online documentaire- of fictieproject (‘kernproductie’), audio of video. Het toegekende project geeft aanleiding om ook voor een (evt. ander) online platform van de publieke omroep een productievoorstel in te dienen.
  • Het productievoorstel voor het kernproject en het online project worden gelijktijdig ingediend.

Voorwaarden voor het indienen via de cross-over regeling:

  • De betrokken projecten worden gelijktijdig of direct opeenvolgend uitgezonden/geplaatst, zodat de projecten bij elkaar ‘optellen’.
  • De producties voor de verschillende platforms kunnen ook ‘los’ van elkaar beluisterd en/of bekeken worden.

Bijdrage en beoordelingscriteria
Meer informatie over de hoogte van de bijdrage en beoordelingscriteria is te vinden bij de regelingen (webdocserie, webdramaserie, podcast – documentaire(serie), podcast – fictie, waarvoor naast de ‘kernproductie’ aangevraagd wordt.


Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget