Documentaire - 12-25 minuten/ ontwikkeling

De ontwikkelingsaanvraag is erop gericht het idee voor de documentaire te kunnen researchen en het uiteindelijke filmplan te schrijven op basis waarvan in een later stadium een productieaanvraag ingediend kan worden. 
De ontwikkelingsaanvraag bevat een toelichting van de maker waarom het belangrijk is dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar gemaakt wordt. Tevens geeft de maker aan waarom hij/zij kiest voor de lengte van 12 tot 25 minuten, en wat de relevantie van het onderwerp/thematiek is voor de beoogde doelgroep. De aanvraag dient een plan van aanpak (inclusief onderzoeksvragen) te bevatten, een beschrijving van de mogelijke en te onderzoeken verhaalopbouw, mogelijke hoofdpersonen, en eerste ideeën betreffende de beoogde vormgeving en filmische elementen. Het is onder bepaalde voorwaarden (zie Algemene voorwaarden, art. 17) mogelijk direct een productieaanvraag in te dienen en in deze productieaanvraag ontwikkelingskosten tot een maximum van € 4.000 op te nemen. 
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage
Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage tot maximaal € 10.000 (excl. BTW) , inclusief een eventuele bijdrage voor een coach (max € 1.000).  

 • Om deze ontwikkelingsaanvraag bij het NPO-fonds te kunnen indienen is nog geen schriftelijke interesseverklaring van een genremanager vereist. Uit een toekenning vanuit het NPO-fonds voor de ontwikkelingsfase kan dan ook geen conclusie getrokken worden ten aanzien van de kansrijkheid van het project met het oog op de programmering van de NPO.
De volgende onderwerpen worden door de commissie in onderlinge samenhang beoordeeld:
 • Inhoudelijke beschrijving van het project ((voorlopige) premisse, onderwerp, idee, invalshoek, mogelijke hoofdpersonen);
 • Een plan van aanpak (incl. onderzoeksvragen, te spreken personen, toestemmingen, haalbaarheid);
 • Motivatie maker: waarom is het belangrijk dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp/thematiek voor de beoogde doelgroep. Incl. toelichting keuze voor de lengte van 12-25’.
 • Originaliteit en eigenheid wat betreft inhoud en vorm;
 • Toegevoegde waarde project voor het documentaire genre;
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek)eerder werk maker;
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew);
 • Samenstelling en trackrecord team (voor zover bekend);
 • Eerste aanzet publieksbereik: o.a. beoogde doelgroep(en) (zie het template);
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.

Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget