Documentaire - 55 minuten/ ontwikkeling

De ontwikkelingsaanvraag is erop gericht het idee voor de documentaire te kunnen researchen en het uiteindelijke filmplan te schrijven op basis waarvan in een later stadium een productieaanvraag ingediend kan worden. 
De ontwikkelingsaanvraag bevat een toelichting van de maker waarom het belangrijk is dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp/thematiek is voor de beoogde doelgroep. De aanvraag dient een plan van aanpak (inclusief onderzoekvragen) te bevatten, een beschrijving van de mogelijke en te onderzoeken verhaalopbouw, mogelijke hoofdpersonen, en eerste ideeën betreffende de beoogde vormgeving en filmische elementen. Het is onder bepaalde voorwaarden (zie Algemene voorwaarden, art. 17) mogelijk direct een productieaanvraag in te dienen en in deze productieaanvraag ontwikkelingskosten tot een maximum van € 7.000 op te nemen. 
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage
Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage tot maximaal € 25.000 (excl. BTW) , inclusief een eventuele bijdrage voor een coach (max € 2.500).

 • Om een aanvraag voor ontwikkeling van een documentaire (55 minuten) bij het NPO-fonds te kunnen indienen is een schriftelijke verklaring van de genremanager vereist, waaruit blijkt dat hij/zij geïnteresseerd is in het project. 

De volgende onderwerpen worden door de commissie in onderlinge samenhang beoordeeld:

 • Inhoudelijke beschrijving van het project ((voorlopige) premisse, onderwerp, idee en invalshoek, mogelijke hoofdpersonen);
 • Een plan van aanpak (incl. onderzoeksvragen, te spreken personen, arena, toestemmingen, haalbaarheid);
 • Motivatie maker: waarom is het belangrijk dat deze documentaire, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp/thematiek voor de beoogde doelgroep;
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk maker;
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling van de maker;
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de documentaire bij de kijker teweeg;
 • Toegevoegde waarde project voor het documentaire genre;
 • Eerste ideeën over vormgeving, filmische elementen, originaliteit en eigenheid;
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew);
 • Samenstelling en trackrecord team (voor zover bekend);
 • Eerste aanzet publieksbereik: o.a. beoogde doelgroep(en) (zie het template);
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.

Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget