Documentaireserie/ concept

De conceptaanvraag is bedoeld om de documenten te kunnen opleveren die nodig zijn voor het aanvragen van een ontwikkelingsbijdrage voor een documentaireserie. In de aanvraag voor de conceptfase lichten de makers toe welke serie zij voor ogen hebben en wat de relevantie van en persoonlijke visie op het onderwerp en de thematiek zijn. De aanvraag dient een logline en een beknopte synopsis te bevatten en – voor zover mogelijk – een eerste beschrijving van de hoofdpersonen. Tevens bevat de aanvraag een plan van aanpak. 
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage
Het NPO-fonds verstrekt de volgende bijdragen:
Serie van 3-4 afleveringen: maximaal € 5.000
Serie van 5-6 afleveringen: maximaal € 7.500

  • Voor een tweede seizoen van een serie kan niet opnieuw een conceptaanvraag worden ingediend.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

  • Inhoudelijke kwaliteit en potentie project (idee, logline, thematiek);
  • Motivatie maker(s) en visie op de thematiek;
  • Toegevoegde waarde project voor het documentaire landschap;
  • Kwaliteit en oorspronkelijkheid eerder werk van de maker(s);
  • Diversiteit als organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast);
  • Samenstelling team (voor zover bekend);
  • Een plan van aanpak;
  • Publieksbereik: beoogde doelgroep;
  • Financiering/begroting in relatie tot het project.

Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget