Jeugddocumentaireserie | productie

Het productievoorstel is erop gericht de jeugddocumentaireserie te kunnen realiseren.
Het productievoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze documentaireserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt. Tevens geven de makers aan waarom zij kiezen voor een serie, voor welke leeftijd (9-12 jaar of 13-18 jaar) de serie bedoeld is, wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep en hoe deze is betrokken bij de totstandkoming van het project. Het voorstel  dient een filmplan te bevatten waarin de verhaalopbouw over meerdere afleveringen, de hoofdpersonen en de gelaagdheid in de vertelling worden beschreven. Tevens wordt een indruk gegeven van de vormgeving en de filmische elementen van de documentaireserie (incl. eventuele proefopnames). Ook bevat het productievoorstel  een toelichting op de doelgroep en een plan voor het te realiseren publieksbereikEen serie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes afleveringen, en moet minimaal twee van de hierna genoemde vier elementen bevatten; een doorlopende verhaallijn en/of een overkoepelend thema en/of doorlopende karakterontwikkeling en/of een gedeelde arena. De lengte van de individuele afleveringen is in principe 15 minuten. Zie verder de checklist.

Bijdrage
Uit het NPO-fondsbudget kan maximaal drie keer het reguliere programmabudget worden toegekend, tot maximaal € 60.000 (incl. BTW) per aflevering.

De staffel is NPO-fonds 3/4de deel, OCW-bijdrage 1/4de deel:
NPO-fonds: maximaal € 60.000 (incl. BTW)
OCW-bijdrage: maximaal € 20.000 (incl.  BTW) plus interne kosten omroep

 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het plan voor publieksbereik, zijn er twee mogelijkheden:
  - Een plan voor publieksbereik opnemen in dit productievoorstel. Hiervoor kunnen tot maximaal € 3.500 kosten worden opgevoerd in de productiebegroting.
  - Een (uitgebreid) plan voor publieksbereik indienen via de aparte regeling Publieksbereik waarmee een bijdrage tot maximaal € 19.250 (incl. BTW) aangevraagd kan worden. Maakt men gebruik van de aparte regeling, dan kunnen geen kosten voor publieksbereik in het productievoorstel worden opgevoerd.
 • Klik hier voor de financiële richtlijn van CoBO, Filmfonds en NPO-fonds die per 1 september 2018 in werking is getreden, gericht op de financiering van de voorbereidingstijd van regisseurs in de productiefase.
 • Klik hier voor de financiële richtlijn van CoBO, Filmfonds en NPO-fonds die per 1 november 2019 in werking is getreden, gericht op financiering van de inzet van producenten voor zaken als publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang: 

 • Het filmplan (premisse, onderwerp, idee en invalshoek, haalbaarheid, toestemmingen, gelaagdheid vertelling, hoofdpersonen).
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze documentaireserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep.
 • Motivatie voor het maken van een serie en een toelichting op de keuze van twee van de vier verplichte elementen (doorlopende verhaallijn, overkoepelend thema, doorlopende karakterontwikkeling, een gedeelde arena).
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk van de maker(s).
 • Betekenis van het project in de artistieke ontwikkeling van de maker(s).
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de jeugddocumentaireserie bij de kijker teweeg.
 • Vormgeving en filmische elementen (cameravoering, geluidsvormgeving, montage), originaliteit en eigenheid.
 • Toegevoegde waarde van het project voor het jeugddocumentairegenre.
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew).
 • Samenstelling en track record team.
 • Plan voor publieksbereik (zie het template).

 

Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget