Jona Honer

Adviseert bij het NPO-fonds over: documentaire
Jona Honer (1986) studeerde journalistiek en heeft de filmacademie doorlopen. Hij richt zich voornamelijk op kunstzinnige documentaire; documentaire die poogt de feitelijke waarheidsvinding te ontstijgen en zelf een kunstvorm te zijn. Naast zijn werk als journalist en documentaire-regisseur is hij werkzaam als commercial-regisseur. Hij maakte campagnes voor o.a. Volkswagen, Vodafone en Samsung. Daarnaast adviseert hij collega's over montage-viewing. Voorbeelden hiervan zijn De Kinderen Van Juf Kiet, Take Me Somewhere Nice en The Mole Agent.