19 mei 2020

Corona-protocol en toolkit

Voor de Nederlandse AV-sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties.

Download de app via www.avtoolkitcovid19.nl en heb altijd de meest recente versie van het protocol en de toolkit bij de hand.


Persbericht NCP en NAPA

Amsterdam, 18 mei 2020

Vanwege de overheidsmaatregelen om de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden, zijn veel producties stilgelegd: van speelfilms tot klusprogramma’s, van dramaseries tot spelshows. Dit was noodzakelijk maar heeft tegelijkertijd grote gevolgen voor de vele personen en bedrijven die betrokken zijn bij deze producties. Zij willen zo snel mogelijk veilig en verantwoord weer aan het werk.

Het COVID-19-protocol dat vandaag is gepresenteerd, biedt de audiovisuele sector richtlijnen om het werk te vervolgen en te hervatten binnen de geldende voorschriften van de Rijksoverheid en het RIVM. De verschillende werksituaties zijn met de bijbehorende richtlijnen gespecificeerd in drie risicocategorieën: LOW, MEDIUM en HIGH RISK. In aansluiting hierop heeft de Dutch Academy For Film (DAFF) een Toolkit ontwikkeld met praktische tips & tricks voor op de werkvloer.

Het protocol is opgesteld door een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp, in opdracht van producentenverenigingen NCP en NAPA. Het is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen. Het protocol is aangeboden aan het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZK.

Aanbevelingen

Met het vaststellen van het protocol is voldaan aan een belangrijke voorwaarde. Toch biedt het protocol nog geen antwoord op alle vraagstukken waarmee de sector te stellen heeft als gevolg van de coronacrisis. Zo is op dit moment bijvoorbeeld nog onduidelijk wanneer acteurs weer intieme scènes mogen spelen. Een belangrijke aanbeveling is daarom dat acteurs, vanwege de cruciale functie van deze beroepsgroep voor de sector, zo spoedig mogelijk in aanmerking moeten komen voor preventieve diagnostische tests op COVID-19. Zo mogelijk kan dit uitgebreid worden naar andere groepen zoals presentatoren en deelnemers aan programma’s. Ook vraagt de sector, in aansluiting op de verruiming van de RIVM-richtlijnen voor contactberoepen van 11 mei, toe te staan dat personen zoals acteurs op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar werken indien de in het protocol getroffen voorzorgsmaatregelen worden toegepast.

De andere ‘sleutel’ tot herstel is de garantie dat risico’s gedekt zijn. Nu producties niet meer verzekerd kunnen worden voor pandemieën en daarmee samenhangend overheidsingrijpen, worden producenten met onverantwoorde risico’s opgezadeld. Hiervoor moet op korte termijn een extra garantiefaciliteit van circa 10 miljoen euro komen. Tenslotte: toepassing van de voorzorgsmaatregelen betekent dat producties duurder worden. Bij gelijkblijvende middelen kan er daarom minder worden geproduceerd.

Nederlandse Content Producenten (NCP) Jaap Visser, adjunct-directeur: 06-14673492 | www.nederlandsecontentproducenten.nl

Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) Anna Pedroli, directeur: 06-19200483 | www.producentenalliantie.