13 December 2019

Gezocht: nieuwe commissieleden!

Het NPO-fonds wil het aantal commissieleden met deskundigheid op gebied van (web)documentaire uitbreiden.

Het NPO-fonds is onderdeel van NPO en stimuleert door middel van een aantal regelingen hoogwaardige dramaproducties, documentaires, audioproducties en talentontwikkeling bij de publieke omroep. De producties die het fonds stimuleert worden lineair en/of non-lineair uitgezonden via de aanbodkanalen van de publieke omroep. De NPO reserveert jaarlijks 16 miljoen euro voor het fonds. Adviescommissies met onafhankelijke deskundigen beoordelen inhoudelijk de bij het fonds ingediende aanvragen en brengen advies uit aan de raad van bestuur, die vervolgens besluit. Het fonds heeft zes indienrondes per jaar en een veegronde. Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen bij het fonds indienen.

Het NPO- fonds wil het aantal commissieleden met deskundigheid op gebied van (web)documentaire uitbreiden en zoekt daarom:

Commissieleden (web)documentaire

 

Wat verwachten wij van je?

  • Van de commissieleden wordt verwacht dat zij een grondige kennis hebben op het gebied van documentaire (lineair en online) en dat zij hun kwaliteitsoordeel helder, zorgvuldig en onderbouwd kunnen motiveren;
  • Voor de commissieleden geldt dat deze niet verbonden mogen zijn aan één van de landelijke of regionale publieke media-instellingen, of aan de NPO-organisatie;
  • Van de commissieleden wordt verwacht dat zij per indienronde minimaal voor één commissievergadering beschikbaar zijn; 
  • Gezien de huidige samenstelling van de commissie nodigt het NPO-fonds met nadruk mediaprofessionals uit met kennis en ervaring op het gebied van eindredactie, editing, online media en nieuwe vertelvormen;
  • De commissieleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en ontvangen een reiskostenvergoeding en vacatiegeld, conform de in de sector gebruikelijke tarieven.

De vergaderingen vinden plaats bij de NPO op het Mediapark te Hilversum. De werkwijze van het fonds, de regelingen op het gebied van documentaire en het protocol voor adviseurs, zijn terug te vinden op www.npo-fonds.nl.  

 

Geïnteresseerd?

We nodigen kandidaten uit om vóór 6 januari 2020 een mail te sturen met motivatie en CV, naar npofonds@npo.nl ter attentie van Kaisa Kriek, secretaris documentaire NPO-fonds, onder vermelding van ‘NPO-fonds commissieleden'.

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Kaisa Kriek, via 035-6773760.

Bij de samenstelling van adviescommissies van het NPO-fonds wordt gekeken naar diversiteit in achtergrond, leeftijd en sekse.