07 April 2021

Nieuwe commissieleden gezocht!

Vacature

Het NPO-fonds is onderdeel van NPO en stimuleert door middel van een aantal regelingen hoogwaardige dramaproducties, documentaires, audioproducties en talentontwikkeling bij de publieke omroep. De producties die het fonds stimuleert worden lineair en/of non-lineair uitgezonden via de aanbodkanalen van de publieke omroep. De NPO reserveert jaarlijks 16 miljoen euro voor het fonds. Adviescommissies met onafhankelijke deskundigen beoordelen inhoudelijk de bij het fonds ingediende aanvragen en brengen advies uit aan de raad van bestuur, die vervolgens besluit. Het fonds heeft zes indienrondes per jaar en een veegronde. Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen bij het fonds indienen.

NPO staat open voor iedereen. Ook binnen het NPO-fonds, bureau en commissies, streven wij naar een inclusieve cultuur om tot nog betere resultaten te komen, en een afspiegeling te zijn van de maatschappij, in gender, leeftijd, opleiding, geografische spreiding, culturele achtergrond, en fysieke mogelijkheden. Wij willen onze huidige commissies uitbreiden en zijn op zoek naar: 

Commissieleden audio, drama en documentaire


Wat verwachten wij van je?

  • Van de commissieleden wordt verwacht dat zij een grondige kennis hebben op het gebied van audio, drama of documentaire (lineair en online) en dat zij hun kwaliteitsoordeel helder, zorgvuldig en onderbouwd kunnen motiveren;
  • Het meebrengen van nieuwe of diverse netwerken/expertise zien wij als een pre en helpt ons om verder invulling te geven aan onze speerpunten op het gebied van diversiteit;
  • Voor de commissieleden geldt dat deze niet verbonden mogen zijn aan één van de landelijke of regionale publieke media-instellingen, of aan de NPO-organisatie;
  • Van de commissieleden wordt verwacht dat zij per indienronde minimaal voor één commissievergadering beschikbaar zijn;
  • De commissieleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en ontvangen een reiskostenvergoeding en vacatiegeld, conform de in de sector gebruikelijke tarieven.

De vergaderingen vinden gezien de huidige richtlijnen plaats via Microsoft Teams en zodra de situatie het toelaat op het Mediapark te Hilversum. De werkwijze van het fonds, de regelingen en het protocol voor adviseurs, zijn terug te vinden op www.npo-fonds.nl.  


We nodigen kandidaten uit om voor maandag 3 mei 2021 een mail te sturen met motivatie en CV, naar npofonds@npo.nl onder vermelding van ‘NPO-fonds commissielid audio, drama of documentaire.

Neem voor nadere informatie contact op met:
Audio - Hanneke Bouwsema, algemeen secretaris NPO-fonds (06-42288228)
Drama - Jenny Booms, secretaris drama NPO-fonds (06-24874028)
Documentaire - Kaisa Kriek, secretaris documentaire NPO-fonds (035-677 3760)

Of mail ons via npofonds@npo.nl