17 oktober 2019

Nieuwe en aangepaste regelingen NPO-fonds staan online!

Op basis van diverse evaluaties en feedback vanuit de sector, worden de huidige regelingen per 1 november 2019 verder aangescherpt.

Vanaf indiendatum 5 november 2019 worden de volgende nieuwe regelingen van kracht: Documentaireserie/ conceptRadiodrama/ concept, Podcast – drama/ concept en Publieksbereik. Ook is nu de regeling Jeugddocumentaireserie gepubliceerd, die per 1 januari 2020 in gaat.

De regeling voor Cross-over is de aangescherpte opvolger van de eerdere regeling Platformonafhankelijk.

Daarnaast is er sprake van de volgende wijzigingen:
- De lengte van de korte documentaire (video) is aangepast van 25 minuten naar 12-25 minuten.
- De richtlijn 17,5% sleutel voor video documentaire producenten is per 1 november van kracht.
- Er is een vernieuwde versie van de begrotingsformats voor audio.
- Er zijn aanpassingen in de Algemene voorwaarden. Met een pijltje is aangegeven welke artikelen nieuw of aangepast zijn.

In aanvulling op bovenstaande veranderingen, zijn er ook kleine aanpassingen in de reeds bestaande regelingen en aanvraagformulieren/samenvattingen. Het wordt aanbevolen de aanvraagpagina’s van de regelingen opnieuw te lezen en de herziene aanvraagformulieren/samenvattingen te downloaden.