09 februari 2024

Regelingen en voorwaarden NPO-fondsbudget aangepast

Met ingang van onze eerstvolgende adviesronde, die start op 19 maart 2024, geldt een aantal aanpassingen in de regelingen m.b.t. het NPO-fondsbudget. De aangepaste teksten zijn op 9 februari jl. op onze website gepubliceerd.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen in het kort. We vragen je om de aangepaste regelingen en voorwaarden die op jou van toepassing zijn goed door te lezen.

  • Er is een indexering van 2,77% toegepast op de basisbegroting van het NPO-fondsbudget. Het totale beschikbare budget, inclusief overlopende passiva 2023, is hier te vinden.
  • Audio hanteert vanaf nu eigen voorwaarden en heeft gewijzigde regelingen. Meer informatie over deze wijzingen vind je hier.
  • De maximale bijdragen van de regelingen jeugddocumentaireserie en jeugddocumentaire 15 min. zijn verhoogd.