19 december 2022

Regelingen NPO-fondsbudget aangepast

Met ingang van onze eerstvolgende adviesronde, die start op 7 februari 2023, geldt een aantal aanpassingen in de regelingen m.b.t. het NPO-fondsbudget. De aangepaste teksten zijn op 19 december jl. op onze website gepubliceerd.

We sommen de belangrijkste wijzigingen hieronder kort op, maar vragen je de aangepaste regelingen die op jou van toepassing zijn goed door te lezen.

  • Er is een algehele indexering van 5,5% toegepast op alle regelingen.
  • Daarnaast zijn de bedragen omgezet van exclusief naar inclusief BTW en worden vanaf 2023 alle toekenningen inclusief BTW uitgekeerd.
  • De regelingen documentaireserie ontwikkeling en jeugddocumentaireserie ontwikkeling zijn omgezet naar een bijdrage per minuut in plaats van een bijdrage per aflevering.
  • De regeling webdramaserie productie heeft een plafond van € 40.000 per aflevering gekregen.
  • Het vereiste van een programmabudget (voorheen: GOS-bijdrage) is vervallen voor de regelingen: audio-documentaireserie productie, audio-documentaire one-off productie, audio-drama productie.
  • De audiodescriptietarieven zijn gewijzigd.