03 september 2020

Talentontwikkeling vanaf 2021

Update talenttrajecten vanaf volgend jaar


Het afgelopen jaar heeft het NPO-fonds gesprekken gevoerd over talentontwikkeling voor drama en documentaire met ruim tachtig vertegenwoordigers uit de sector. Deze gesprekspartners varieerden van jonge en mid career makers tot ervaren coaches, van producenten tot eindredacteuren en omroepdramaturgen, van vertegenwoordigers van de NPO tot opleiders en andere betrokkenen bij talentontwikkeling.

Toekomst
Naar aanleiding van de bevindingen worden trajecten en regelingen herzien en wordt nagedacht over nieuwe mogelijkheden van talentontwikkeling bij de publieke omroep. Op dit moment kunnen we concreet melden dat KORT! en De Straat met ingang van 2021 niet meer zullen plaatsvinden. Er kan dus ook niet meer worden ingediend voor deze trajecten. Voor De Oversteek geldt dit vanaf 2022. De budgetten voor talentontwikkeling bij het fonds zijn geoormerkt en blijven te allen tijde gehandhaafd.

Per 2021 zijn er nieuwe regelingen voor talentontwikkeling bij het NPO-fonds, naar verwachting zal daar in het vroege voorjaar voor het eerst voor kunnen worden aangevraagd. Op dit moment wordt door het NPO-fonds hard gewerkt – in samenspraak met NPO en publieke omroepen - aan de uitwerking van deze regelingen. We streven ernaar om eind november de nieuwe regelingen te communiceren, inclusief de eerste deadlines voor indiening.

Hou de berichtgeving via vakverenigingen, omroepen en onze website in de gaten.

Bij vragen zijn wij te bereiken op npofonds@npo.nlDe Filmkrant plaatste op 23 september 2020 een artikel over onze nieuwe talentplannen.