Overzicht

Doelstelling & Criteria

Het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en stimuleert hoogwaardige dramaproducties, documentaires en talentontwikkeling bij de publieke omroep, uitgezonden en geplaatst via radio, televisie en online. De NPO reserveert hiervoor per jaar 16 miljoen euro. Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen indienen bij het fonds; hiervoor zijn jaarlijks een aantal rondes ingericht. De besluitvorming inzake de aanvragen gebeurt door de raad van bestuur op basis van inhoudelijke advisering door commissies van onafhankelijke deskundigen. De beoordeling van de begrotingen wordt gedaan door het bureau NPO-fonds.

Het fonds richt zich op aanvragen waaruit een urgentie van de makers spreekt. Hun voorstellen hebben universele zeggingskracht en leiden tot bijzondere culturele producties die het publiek beroeren, verrassen, tot nadenken stemmen en nieuwe inzichten geven. De projecten zijn relevant, onderscheiden zich door een persoonlijke signatuur van de maker(s), en laten originaliteit, creativiteit, gelaagdheid en reflectie zien, zowel in onderwerpkeuze als in aanpak en vormgeving. De makers hebben nagedacht over wie zij met hun project willen bereiken en hoe zij dat het beste kunnen doen.

Het fonds streeft nadrukkelijk na aanvragen te honoreren die rechtdoen aan de diverse samenleving  (geslacht, leeftijd, culturele achtergrond), zowel qua onderwerpkeuze, als wat betreft crew en cast. Het fonds spoort ervaren makers aan mogelijkheden te vinden samen te werken met beginnende, talentvolle makers en schrijvers. Ook samenwerkingen met disciplines als beeldende kunst, theater, journalistiek zijn welkom, mits zij leiden tot audiovisuele producties die bij de publieke omroep uitgezonden en geplaatst kunnen worden; zoals geldt voor alle projecten waarvoor een aanvraag bij het NPO-fonds wordt ingediend.

De middelen van het NPO-fonds worden ter beschikking gesteld door de NPO en dienen dienovereenkomstig ten goede te komen aan producties van omroepen die - in geval van samenwerking - met overwegend Nederlandse partijen uit de audiovisuele sector worden gerealiseerd. De producties spreken primair een divers Nederlands publiek aan.

Criteria 

Bij het beoordelen van de aanvragen wordt door een commissie van onafhankelijke deskundigen gekeken naar kwaliteit, oorspronkelijkheid en zeggingskracht van het project aan de hand van de volgende punten die in onderling verband worden beoordeeld:

  • Inhoud - wat willen de makers vertellen: de inhoudelijke beschrijving van het project;
  • Motivatie - waarom willen de makers een onderwerp uitdiepen: de persoonlijke motivatie voor en relevantie van het onderwerp, hoe het nieuwe project aansluit op eerder werk, hoe het past in de ontwikkeling van de makers;
  • Vorm - hoe willen de makers het verhaal vertellen: de regievisie, schrijversvisie, hoe de gekozen filmische vertaling/geluidsvormgeving aansluit op het inhoudelijke verhaal, de gelaagdheid van de vertelling;
  • Toegevoegde waarde - de betekenis van het project (inhoud en vorm) voor een divers video- en audioaanbod, lineair en online;
  • Team - met wie willen de makers de film, de serie, het audioverhaal realiseren, en waarom: trackrecord van het team;
  • Publiek - voor wie willen de makers het project maken en hoe willen zij dat publiek bereiken: doelgroep en bereik.

Verdere specificaties per genre en per soort aanvraag (ontwikkeling of productie) zijn terug te vinden bij de verschillende regelingen.

Voor de talentontwikkelingstrajecten die per 2021 van start zijn gegaan zijn specifieke beoordelingscriteria opgesteld. Deze zijn terug te vinden op de aanvraagpagina’s van de webserieregeling en de onderzoeksregeling.