Platformonafhankelijk/ ontwikkeling

De ontwikkelingsfase is er voor bedoeld de documenten te kunnen opleveren die nodig zijn voor het aanvragen van een productiebijdrage.  
Voor de platformonafhankelijke regelingen gelden over het algemeen dezelfde inhoudelijke vereisten zoals die zijn opgesteld voor de afzonderlijke regelingen. In de ontwikkelingsaanvraag lichten de makers toe welk project zij voor ogen hebben, voor welke doelgroep het bedoeld is, welke relatie het project heeft met de productie(s) op een ander platform en hoe deze elkaar versterken. De aanvraag dient een research- of werkplan te bevatten en een beschrijving van de verhaallijn en de hoofdpersonen/personages, alsmede eerste ideeën betreffend de beoogde filmische elementen en/of (geluids)vormgeving. Het is onder bepaalde voorwaarden (zie Algemene voorwaarden) mogelijk direct een productieaanvraag in te dienen en in deze productieaanvraag ontwikkelingskosten - mits goed gespecificeerd - op te nemen. 
Zie verder het aanvraagformulier.

De ontwikkelingsaanvraag betreft een project dat in aanvulling op, maar ook onafhankelijk van, de reeds toegekende productieaanvraag bekeken en/of beluisterd moet kunnen worden.  

Om een ontwikkelingsaanvraag in te kunnen dienen zijn er twee mogelijkheden:

 • Er is door het NPO-fonds reeds een productieaanvraag toegekend voor een lineair of online documentaire of dramaproject, audio of video. Het toegekende project geeft aanleiding om voor een ander platform van de publieke omroep een ontwikkelingsaanvraag in te dienen (zie ook het voorbeeld in de inleidende tekst).
 • Een project wordt vanaf de start platformonafhankelijk opgezet, bijvoorbeeld: een project bestaat uit een lineaire documentaireserie, een webdoc- en/of een podcastserie. Dan is de werkwijze als volgt: de grootste (qua kosten) ontwikkelingsaanvraag (in dit geval de lineaire documentaireserie) wordt ingediend bij de betreffende regeling. Voor de het overige project(en) kan een ontwikkelingsaanvraag worden ingediend bij de platformonafhankelijke regeling. 

Bijdrage 
De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de bijdrage die geldt voor het genre/platform waarvoor wordt ingediend. Voorbeeld: is er sprake van een aanvraag voor een podcastserie, dan zijn de bedragen die voor de ontwikkeling van een podcastserie kunnen worden aangevraagd, leidend.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang: 

 • Inhoudelijke beschrijving van het project (onderwerp, idee en invalshoek, personages);
 • Beschrijving van de relatie met het project op een ander platform, wat is de meerwaarde van het project waarvoor wordt aangevraagd? Op welke manier versterken de projecten elkaar?;  
 • Een research- of werkplan (o.a. te spreken mensen, arena, toestemmingen, haalbaarheid);
 • Motivatie onderwerp, relevantie en urgentie;
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt het project bij de kijker/luisteraar teweeg;
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) en oorspronkelijkheid eerder werk maker(s);
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling maker(s);
 • Ideeën over de vormgeving, originaliteit en eigenheid;
 • Toegevoegde waarde project voor het audiovisuele landschap (inhoud/vorm);
 • Diversiteit als organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast);
 • Trackrecord team;
 • Publieksbereik: beoogde doelgroep. Hoe versterken de verschillende platforms elkaar in (aanvullend) publieksbereik; 
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.


Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Publieksbereik*
Beschikbaar budget

* publicatie zomer 2019