Podcast | documentaire | one-off | ontwikkeling

Het ontwikkelingsvoorstel is erop gericht het idee voor de documentaire te kunnen researchen en het audioplan te schrijven op basis waarvan in een later stadium een productievoorstel kan worden ingediend. 
Het ontwikkelingsvoorstel bevat een toelichting van de maker waarom het belangrijk is dat deze podcast, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het voorstel dient een plan van aanpak (inclusief onderzoeksvragen) te bevatten, een beschrijving van de mogelijke en te onderzoeken verhaalopbouw, mogelijke hoofdpersonen, en eerste ideeën betreffende de beoogde geluidsvormgeving.

De regeling staat open voor zowel voorstellen van volwassen- als jeugdpodcasts.
Zie verder de checklist.

Bijdrage
Uit het NPO-fondsbudget kan de volgende bijdrage worden verstrekt:
One-off (max 35’): maximaal € 6.500 (incl. BTW), inclusief een eventuele bijdrage aan een coach tot maximaal € 740 (incl. BTW).

 • Documentaireprojecten die fictieve elementen bevatten kunnen voor het fictiegedeelte de minuutprijs van fictie opvoeren (zie regeling podcastdrama).
 • Het is onder bepaalde voorwaarden (zie: Voorwaarden) mogelijk direct een productievoorstel in te dienen en in dit productievoorstel ontwikkelingskosten tot een maximum van € 4.000 (incl. BTW) op te nemen.

Aanvullende bijdrage
Het is verplicht bij de fase hierna, het productievoorstel, een impressie (proefopname) van maximaal 10 min. mee te zenden. De kosten hiervoor kunnen worden opgenomen in de begroting van het ontwikkelingsvoorstel. Daarvoor kan een bedrag van maximaal € 191,50 per minuut worden opgenomen, tot een maximum van € 1.915,- (incl. BTW) bovenop het aan te vragen bedrag voor ontwikkeling. Deze post dient apart in de begroting vermeld en gespecificeerd te worden. De posten onvoorzien, producers fee en overhead mogen berekend worden over de kosten van de proefopname. 

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Inhoudelijke beschrijving van het project (onderwerp, idee en invalshoek, indien bekend mogelijke hoofdpersonen).
 • Een plan van aanpak (incl. onderzoeksvragen, te spreken personen, beoogde arena).
 • Motivatie maker: waarom is het belangrijk dat deze podcast, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp/thematiek voor de beoogde doelgroep.
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk maker.
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling van de maker.
 • Ideeën over geluidsvormgeving, originaliteit en eigenheid.
 • Toegevoegde waarde project voor het documentairepodcastgenre.
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew).
 • Samenstelling en track record team (voor zover bekend).
 • Eerste aanzet publieksbereik: o.a. beoogde doelgroep(en) en ideeën t.a.v. marketing (zie het Template).


Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget
Begrotingsformats