Podcast | documentaire | one-off | productie

Het productievoorstel is erop gericht de documentaire te kunnen realiserenHet productievoorstel bevat een toelichting van de maker waarom het belangrijk is dat deze podcast, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het voorstel dient een audioplan te bevatten waarin de verhaalopbouw, de hoofdpersonen en de gelaagdheid in de vertelling worden beschreven. Tevens worden de geluidsvormgeving van de documentaire en de verplichte proefopname/impressie toegelicht. Ook bevat het productievoorstel een toelichting op de doelgroep en een plan voor het te realiseren publieksbereikDe regeling staat open voor zowel aanvragen van volwassen- als jeugdpodcasts. Zie verder de checklist.

Bijdrage
Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage worden verstrekt van maximaal € 645 (incl. BTW) per minuut voor een one-off (max 35’), tot maximaal € 30.000 (incl. BTW).

 • Documentaireprojecten die fictieve elementen bevatten kunnen voor het fictiegedeelte de minuutprijs van fictie opvoeren (zie regeling podcast – fictie).
 • Het is onder bepaalde voorwaarden (zie: Voorwaarden) mogelijk bij het productievoorstel ontwikkelingskosten tot een maximum van € 4.000 (incl. BTW) op te nemen.
 • Met betrekking tot het plan voor publieksbereik, zijn er twee mogelijkheden:
  - Een plan voor publieksbereik opnemen in dit productievoorstel. Hiervoor kunnen tot maximaal € 3.500 kosten worden opgevoerd in de productiebegroting.
  - Een (uitgebreid) plan voor publieksbereik indienen via de aparte regeling Publieksbereik waarmee een bijdrage tot maximaal € 19.250 (excl. BTW) aangevraagd kan worden. Maakt men gebruik van de aparte regeling, dan kunnen geen kosten voor publieksbereik in het productievoorstel worden opgevoerd.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Inhoudelijke beschrijving van het project (premisse, onderwerp, idee en invalshoek, verhaallijnen, haalbaarheid, toestemmingen, gelaagdheid vertelling, hoofdpersonen).
 • Motivatie maker: waarom is het belangrijk dat deze podcast, met dit onderwerp, op dit moment door hem/haar/hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep.
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk maker.
 • Betekenis van het project voor de artistieke ontwikkeling van de maker.
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de documentaire bij de luisteraar teweeg.
 • Geluidsvormgeving (gebruik van tekst, geluid, muziek), originaliteit en eigenheid, proefopname.
 • Toegevoegde waarde project voor het documentairepodcastgenre.
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew).
 • Samenstelling en track record team.
 • Visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik.

Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget
Begrotingsformats