Podcast - documentaire/ ontwikkeling

De ontwikkelingsaanvraag is erop gericht het idee voor de podcast documentaire te kunnen researchen en het podcastplan te schrijven op basis waarvan in een later stadium een productieaanvraag ingediend kan worden. Er kan bij deze regeling alleen voor series worden aangevraagd; een serie bedraagt minimaal drie en maximaal zes afleveringen (lengte circa 25’ per aflevering, deze kan binnen een serie variëren). 
In de ontwikkelingsaanvraag lichten de makers toe welke podcast zij voor ogen hebben, voor welke doelgroep de podcast bedoeld is en wat de relevantie van en persoonlijke visie op het onderwerp en de thematiek zijn. De aanvraag dient een researchplan te bevatten en een beschrijving van de mogelijke en de te onderzoeken verhaalopbouw en hoofdpersonen alsmede eerste ideeën betreffende de beoogde geluidsvormgeving. Het is onder bepaalde voorwaarden (zie Algemene voorwaarden, art. 17) mogelijk direct een productieaanvraag in te dienen en in de productieaanvraag ontwikkelingskosten tot een maximum van € 5.000 (incl. BTW) op te nemen. Aanvragen bij het fonds dienen te allen tijde nieuwe, originele plannen te zijn. Remakes en formats zijn uitgesloten.
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage 
Het NPO-fonds verstrekt de volgende bijdragen:

Serie 3-4 afleveringen (ca. 25’): maximaal € 2.500 (incl. BTW) per aflevering
Serie 5-6 afleveringen (ca. 25’): maximaal € 2.000 (incl. BTW) per aflevering

 • Om een ontwikkelingsaanvraag voor een podcast bij het NPO-fonds te kunnen indienen is een schriftelijke verklaring van de zendermanager vereist, waaruit blijkt dat hij/zij geïnteresseerd is in het project.
 • In verband met de verplichting bij de productieaanvraag een proefopname (impressie) mee te zenden, dient deze te worden opgenomen in de begroting van de ontwikkelingsaanvraag.
 • Documentaire projecten die fictieve elementen bevatten kunnen voor het fictiegedeelte de minuutprijs van drama opvoeren (zie regelingen Radiodrama/Podcast - drama).
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie worden aangevraagd. Een aanvraag voor een tweede seizoen is alleen mogelijk als het eerste seizoen door het fonds is gehonoreerd. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Het plan voldoet aan de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO.
  Bij vragen hierover graag contact opnemen met het fonds.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang: 

 • Inhoudelijke beschrijving van het project (onderwerp, idee en invalshoek, hoofdpersonen);
 • Een researchplan (o.a. te spreken mensen, arena, toestemmingen, haalbaarheid);
 • Motivatie onderwerp, relevantie en urgentie;
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) en oorspronkelijkheid eerder werk maker(s), ook op het gebied van online producties;
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling maker(s);
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de podcast bij de luisteraar teweeg;
 • Ideeën over de geluidsvormgeving, originaliteit en eigenheid - ook in relatie tot het (online) platform;
 • Toegevoegde waarde project voor het podcast landschap;
 • Diversiteit als organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast);
 • Trackrecord team;
 • Publieksbereik: beoogde doelgroep en ideeën t.a.v. marketing;
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.


Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds

Beschikbaar budget
Begrotingsformats