Podcast | documentaire | serie | concept

Het conceptvoorstel is bedoeld om de documenten te kunnen opleveren die nodig zijn voor het aanvragen van een ontwikkelingsbijdrage voor een podcast documentaireserie. Een voorstel kan maximaal betrekking hebben op 150 minuten. Een serie bestaat uit minimaal drie afleveringen, maar kan variëren qua aantal en lengte van de afleveringen (bv. 3x10’, 3x20’, 3x50’, 10x15’, 6x25’). Het conceptvoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze podcastserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het voorstel dient een logline en een beknopte synopsis te bevatten. Tevens bevat het voorstel een plan van aanpak. De regeling staat open voor zowel voorstellen van volwassen- als jeugdpodcastseries.

Let op: voorstellen voor deze regeling kunnen ingediend worden bij de secretaris Audio en lopen niet via intekening in de MediaModule. Een toekenning vanuit het NPO-fondsbudget op basis van deze regelingen zegt niets over de kansrijkheid van het project met het oog op de programmering van de NPO.

Voor een tweede seizoen van een serie kan niet opnieuw gebruik worden gemaakt van de conceptregeling. Zie verder de checklist.

Bijdrage
Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage van € 21 per minuut tot maximaal € 3.200 (incl. BTW) worden verstrekt.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

  • Potentie project (idee, logline, thematiek).
  • Kwaliteit en oorspronkelijkheid eerder werk van de maker(s).
  • Een plan van aanpak.
  • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze podcastserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep.
  • Toegevoegde waarde project voor het documentairepodcastgenre.
  • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew).
  • Beoogde doelgroep(en).
  • Samenstelling en track record team (voor zover bekend).

Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget
Begrotingsformats