Podcast - documentaire (serie)/ ontwikkeling

De ontwikkelingsaanvraag is erop gericht het idee voor de podcast documentaire te kunnen researchen en het podcastplan te schrijven op basis waarvan in een later stadium een productieaanvraag ingediend kan worden. Er kan voor maximaal 150 minuten worden aangevraagd. Een serie bestaat uit minimaal drie afleveringen, maar kan variëren qua aantal en lengte van de afleveringen (bv. 3x10’, 3x20’, 3x50’, 10x15’, 6x25’). De ontwikkelingsaanvraag bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze podcastserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp/thematiek is voor de beoogde doelgroep. De aanvraag dient een plan van aanpak (inclusief onderzoeksvragen) te bevatten, een beschrijving van de mogelijke en de te onderzoeken verhaalopbouw over meerdere afleveringen, mogelijke hoofdpersonen, en eerste ideeën betreffende de beoogde geluidsvormgeving. Het is onder bepaalde voorwaarden (zie Algemene voorwaarden, art. 17) mogelijk direct een productieaanvraag in te dienen en in de productieaanvraag ontwikkelingskosten tot een maximum van € 7.500 (incl. BTW) op te nemen. De regeling staat open voor zowel aanvragen van volwassen- als jeugdpodcastseries.
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage 
Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage van maximaal € 110 (incl. BTW) per minuut, tot een maximum van € 16.500 (incl. BTW), inclusief een eventuele bijdrage voor een coach tot maximaal € 1.500 (incl BTW).

Aanvullende bijdrage:
Het is verplicht bij de fase hierna, de productieaanvraag, een impressie (proefopname) van maximaal 10 min. mee te zenden. De kosten hiervoor dienen te worden opgenomen in de begroting van de ontwikkelingsaanvraag. Daarvoor kan een bedrag van maximaal € 181,50 per minuut worden aangevraagd, tot een maximum van € 1.815,- (incl. BTW) bovenop het aan te vragen bedrag voor ontwikkeling. Deze aanvraag dient apart in de begroting vermeld en gespecificeerd te worden. De posten onvoorzien, producers fee en overhead mogen berekend worden over de kosten van de proefopname.

 • Om een ontwikkelingsaanvraag voor een podcast bij het NPO-fonds te kunnen indienen is een schriftelijke verklaring van de zendermanager vereist, waaruit blijkt dat hij/zij geïnteresseerd is in het project.
 • Documentaire projecten die fictieve elementen bevatten kunnen voor het fictiegedeelte de minuutprijs van drama opvoeren (zie regeling podcast drama).
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie worden aangevraagd. Een aanvraag voor een tweede seizoen is alleen mogelijk als het eerste seizoen door het fonds is gehonoreerd. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Het plan voldoet aan de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO.
  Bij vragen hierover graag contact opnemen met het fonds.

De volgende onderwerpen worden door de commissie in onderlinge samenhang beoordeeld:

 • Inhoudelijke beschrijving van het project ((voorlopige) premisse, onderwerp, idee en invalshoek, verhaalopbouw, mogelijke hoofdpersonen);
 • Een plan van aanpak (incl onderzoeksvragen, te spreken personen, arena, toestemmingen, haalbaarheid);
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze podcastserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp/thematiek voor de beoogde doelgroep;
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk maker(s), ook op het gebied van online producties;
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling van de maker(s);
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de podcast bij de luisteraar teweeg;
 • Ideeën over de geluidsvormgeving, originaliteit en eigenheid - ook in relatie tot het (online) platform;
 • Toegevoegde waarde project voor het documentaire podcast genre;
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew);
 • Samenstelling en trackrecord team (voor zover bekend);
 • Eerste aanzet publieksbereik: o.a. beoogde doelgroep(en) en ideeën t.a.v. marketing (zie het template);
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.


Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds

Beschikbaar budget
Begrotingsformats