Podcast | documentaire | serie | ontwikkeling

Het ontwikkelingsvoorstel is erop gericht het idee voor de podcastdocumentaire te kunnen researchen en het podcastplan te schrijven op basis waarvan in een later stadium een productievoorstel ingediend kan worden. Een voorstel kan maximaal betrekking hebben op 150 minuten. Een serie bestaat uit minimaal drie afleveringen, maar kan variëren qua aantal en lengte van de afleveringen (bv. 3x10’, 3x20’, 3x50’, 10x15’, 6x25’). Het ontwikkelingsvoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze podcastserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het voorstel dient een plan van aanpak (inclusief onderzoeksvragen) te bevatten, een beschrijving van de mogelijke en de te onderzoeken verhaalopbouw over meerdere afleveringen, mogelijke hoofdpersonen, en eerste ideeën betreffende de beoogde geluidsvormgeving. Het is onder bepaalde voorwaarden (zie: Voorwaarden) mogelijk direct een productievoorstel in te dienen en in het productievoorstel ontwikkelingskosten tot een maximum van € 7.500 (incl. BTW) op te nemen. De regeling staat open voor zowel voorstellen van volwassen- als jeugdpodcastseries. Zie verder de checklist.

Bijdrage 
Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage worden verstrekt van maximaal € 120 (incl. BTW) per minuut, tot een maximum van € 17.500 (incl. BTW), inclusief een eventuele bijdrage voor een coach tot maximaal € 1.600 (incl. BTW).

Aanvullende bijdrage
Het is verplicht bij de fase hierna, het productievoorstel, een impressie (proefopname) van maximaal 10 min. mee te zenden. De kosten hiervoor kunnen worden opgenomen in de begroting van het ontwikkelingsvoorstel. Daarvoor kan een bedrag van maximaal € 191,50 per minuut worden opgenomen, tot een maximum van € 1.915,- (incl. BTW) bovenop het aan te vragen bedrag voor ontwikkeling. Deze post dient apart in de begroting vermeld en gespecificeerd te worden. De posten onvoorzien, producers fee en overhead mogen berekend worden over de kosten van de proefopname. 

 • Documentaireprojecten die fictieve elementen bevatten kunnen voor het fictiegedeelte de minuutprijs van fictie opvoeren (zie regeling podcast – fictie).
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang: 

 • Inhoudelijke beschrijving van het project (onderwerp, idee en invalshoek, verhaalopbouw, indien bekend mogelijke hoofdpersonen).
 • Een plan van aanpak (incl. onderzoeksvragen, te spreken personen, beoogde arena).
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze podcastserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep.
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk maker(s), ook op het gebied van online producties.
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling van de maker(s).
 • Ideeën over de geluidsvormgeving, originaliteit en eigenheid - ook in relatie tot het (online) platform.
 • Toegevoegde waarde project voor het documentairepodcastgenre.
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew).
 • Samenstelling en track record team (voor zover bekend).
 • Eerste aanzet publieksbereik: o.a. beoogde doelgroep(en) en ideeën t.a.v. marketing (zie het Template).


Algemene vereisten indiening
Voorwaarden

Beschikbaar budget
Begrotingsformats