Podcast | documentaire | serie | productie

Het productievoorstel is erop gericht de podcastdocumentaire te kunnen realiseren. Een voorstel kan maximaal betrekking hebben op 150 minuten. Een serie bestaat uit minimaal drie afleveringen, maar kan variëren qua aantal en lengte van de afleveringen (bv. 3x10’, 3x20’, 3x50’, 10x15’, 6x25’). Het productievoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze podcastserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het voorstel dient een audioplan te bevatten waarin de verhaalopbouw over meerdere afleveringen, de hoofdpersonen en de gelaagdheid in de vertelling worden beschreven. Tevens worden de beoogde geluidsvormgeving en de verplichte proefopname/impressie toegelicht. Ook bevat het productievoorstel een toelichting op de doelgroep en een plan voor het te realiseren publieksbereik. De regeling staat open voor zowel aanvragen van volwassen- als jeugdpodcastseries. Zie verder de checklist.

Bijdrage 
Uit het NPO-fondsbudget wordt een bijdrage van maximaal € 590 (incl. BTW) per minuut, tot maximaal € 88.500 (incl. BTW) verstrekt.

 • Het is onder bepaalde voorwaarden (zie: Voorwaarden) mogelijk bij het productievoorstel ontwikkelingskosten tot een maximum van € 7.500 (incl. BTW) op te nemen.
 • Documentaireprojecten die fictieve elementen bevatten kunnen voor het fictiegedeelte de minuutprijs van fictie opvoeren (zie regeling podcast – fictie).
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het plan voor publieksbereik zijn er twee mogelijkheden:
  - Een plan voor publieksbereik opnemen in dit productievoorstel. Hiervoor kunnen tot maximaal € 3.500 kosten worden opgevoerd in de productiebegroting.
  - Een (uitgebreid) plan voor publieksbereik indienen via de aparte regeling Publieksbereik waarmee een bijdrage tot maximaal € 19.250 (incl. BTW) aangevraagd kan worden. Maakt men gebruik van de aparte regeling, dan kunnen geen kosten voor publieksbereik in het productievoorstel worden opgevoerd.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang: 

 • Het podcastplan (premisse, onderwerp, idee en invalshoek, verhaallijnen, haalbaarheid, toestemmingen, gelaagdheid vertelling, hoofdpersonen).
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze podcastserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep.
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) en oorspronkelijkheid eerder werk maker(s), ook op gebied van online producties.
 • Betekenis van het project in de artistieke ontwikkeling van de maker(s). Ook op het gebied van online producties. 
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de podcast bij de luisteraar teweeg.
 • Geluidsvormgeving (gebruik van tekst, geluid, muziek), originaliteit en eigenheid - ook in relatie tot het (online) platform, proefopname.
 • Toegevoegde waarde project voor het documentairepodcastgenre.
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew).
 • Samenstelling en track record team.
 • Visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik.

Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget

Begrotingsformats