Podcast - drama/ concept

De conceptaanvraag is bedoeld om de documenten te kunnen opleveren die nodig zijn voor het aanvragen van een scenariobijdrage voor een podcast drama. Er kan bij deze regeling alleen voor series worden aangevraagd; een serie bedraagt minimaal drie en maximaal zes afleveringen (lengte circa 25’ per aflevering, deze kan binnen een serie variëren).
In een aanvraag voor de conceptfase lichten de makers toe welke serie zij voor ogen hebben en wat de relevantie van en persoonlijke visie op het onderwerp en de thematiek zijn. En wat het plan geschikt maakt voor een podcastserie. De aanvraag dient een logline en een beknopte synopsis te bevatten. Tevens bevat de aanvraag een plan van aanpak.
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage
Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage tot maximaal € 50 (incl. BTW) per minuut.
Rekenvoorbeeld: voor een serie van 3 x 25 minuten = 75 minuten kan een bijdrage tot maximaal 75 x 50 = € 3.750 (incl. BTW) worden aangevraagd.

  • Voor een tweede seizoen van een serie kan niet opnieuw een conceptaanvraag worden ingediend.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

  • Inhoudelijke kwaliteit en potentie project (idee, logline, thematiek);
  • Kwaliteit en oorspronkelijkheid eerder werk van de schrijver;
  • Een plan van aanpak;
  • Motivatie maker(s) en visie schrijver op de thematiek;
  • Toegevoegde waarde project voor het podcast landschap (inhoud/ vorm);
  • Diversiteit als organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast);
  • Samenstelling team (voor zover bekend);
  • Publieksbereik: beoogde doelgroep;
  • Financiering/begroting in relatie tot het project.

Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget

Begrotingsformats