Podcast - drama/ productie

De productieaanvraag is erop gericht de podcast te kunnen realiseren. Er kan bij deze regeling alleen voor series worden aangevraagd; een serie bedraagt minimaal drie en maximaal zes afleveringen (lengte circa 25’ per aflevering, deze kan binnen een serie variëren).
In de productieaanvraag lichten de makers toe welke podcast zij voor ogen hebben en wat de relevantie van en persoonlijke visie op het onderwerp en de thematiek zijn. De aanvraag dient een audioplan te bevatten waarin de verhaalopbouw, personages en de gelaagdheid in de vertelling worden beschreven. Tevens worden de beoogde geluidsvormgeving en de verplichte proefopname toegelicht. Ook bevat de productieaanvraag een toelichting op de doelgroep en een plan voor het te realiseren publieksbereik. Aanvragen bij het fonds dienen te allen tijde nieuwe, originele plannen te zijn. Remakes en formats zijn uitgesloten.
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage 
Van de omroep wordt als minimale financiële inbreng het GOS-bedrag (geld op schema) verwacht. Het NPO-fonds kent maximaal negen keer het GOS-bedrag toe, tot maximaal € 700 per minuut, tot maximaal € 100.000 (incl. BTW).

 • Om een productieaanvraag voor een podcast bij het NPO-fonds te kunnen indienen is een schriftelijke plaatsingsintentie van de zendermanager vereist, waarin tevens de beoogde zenderbijdrage (GOS) wordt vermeld.
 • Het is onder bepaalde voorwaarden (zie Algemene voorwaarden, art. 17) mogelijk bij de productieaanvraag ontwikkelingskosten tot een maximum van € 6.000 (incl. BTW) op te nemen.
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie worden aangevraagd. Een aanvraag voor een tweede seizoen is alleen mogelijk als het eerste seizoen door het fonds is gehonoreerd. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Het plan voldoet aan de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO.
  Bij vragen hierover graag contact opnemen met het fonds.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang

 • Het audioplan (onderwerp, idee en invalshoek, verhaallijnen, haalbaarheid, toestemmingen, gelaagdheid vertelling, personages);
 • Motivatie onderwerp, relevantie en urgentie;
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) en oorspronkelijkheid eerder werk maker(s), ook op gebied van online producties;
 • Betekenis van het project in de artistieke ontwikkeling maker(s);
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de podcast bij de luisteraar teweeg;
 • Geluidsvormgeving (gebruik van tekst, geluid, muziek), originaliteit en eigenheid - ook in relatie tot het (online) platform, proefopname;
 • Toegevoegde waarde project voor het podcast landschap (inhoud/vorm);
 • Diversiteit als organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast);
 • Trackrecord team;
 • Visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik;
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.

Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget

Begrotingsformats