Podcast - drama/ scenario

De scenario-aanvraag is erop gericht het idee voor een serie door te kunnen ontwikkelen, het scenario te schrijven en een proefopname te maken, op basis waarvan in een later stadium een productieaanvraag kan worden ingediend. Er kan bij deze regeling alleen voor series worden aangevraagd; een serie bedraagt minimaal drie en maximaal zes afleveringen (lengte circa 25’ per aflevering, deze kan binnen een serie variëren).
In de aanvraag voor de scenariofase lichten de makers toe welke serie zij voor ogen hebben, wat het plan geschikt maakt voor podcast, en wat de relevantie van en persoonlijke visie op het onderwerp en de thematiek zijn. De aanvraag dient naast een logline de synopsis van alle afleveringen te bevatten, alsmede een beschrijving van de verhaallijnen, de opbouw, de dramatische ontwikkeling en de personages. Tevens bevat de aanvraag een regievisie, informatie over het geluidsdecor en een werk- of researchplan. Het is onder bepaalde voorwaarden (zie Algemene voorwaarden, art. 17) mogelijk direct een productieaanvraag in te dienen en in deze productieaanvraag ontwikkelingskosten tot een maximum van € 6.000 (incl. BTW) op te nemen.Aanvragen bij het fonds dienen te allen tijde nieuwe, originele plannen te zijn. Remakes en formats zijn uitgesloten.
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage
Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage tot maximaal € 225 (incl. BTW) per minuut, tot maximaal € 32.500 (incl. BTW).

 • Om een scenario-aanvraag bij het NPO-fonds te kunnen indienen is een schriftelijke verklaring van de zendermanager vereist, waaruit blijkt dat hij/zij geïnteresseerd is in het project.
 • In verband met de verplichting bij de productieaanvraag een proefopname (impressie) mee te zenden, dient deze te worden opgenomen in de begroting van de scenario-aanvraag.
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie worden aangevraagd. Een aanvraag voor een tweede seizoen is alleen mogelijk als het eerste seizoen door het fonds is gehonoreerd. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Het plan voldoet aan de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO.
  Bij vragen hierover graag contact opnemen met het fonds.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Inhoudelijke beschrijving en potentie van het project (onderwerp, idee en invalshoek, personages, synopsissen);
 • Een researchplan (o.a. te spreken mensen, arena, toestemmingen, haalbaarheid);
 • Motivatie onderwerp, relevantie en urgentie;
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) en oorspronkelijkheid eerder werk maker(s), ook op het gebied van online producties;
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling maker(s);
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de podcast bij de luisteraar teweeg;
 • Ideeën over geluidsvormgeving, originaliteit en eigenheid - ook in relatie tot het (online) platform;
 • Toegevoegde waarde project voor het podcast landschap;
 • Diversiteit als organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast);
 • Trackrecord team;
 • Publieksbereik: beoogde doelgroep en ideeën t.a.v. marketing;
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.

Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget

Begrotingsformats