Radiodrama/ concept

De conceptaanvraag is bedoeld om de documenten te kunnen opleveren die nodig zijn voor het aanvragen van een scenariobijdrage voor een dramaserie. Er kan voor maximaal zes afleveringen (max 25’) een conceptaanvraag worden ingediend.
In de aanvraag voor de conceptfase lichten de makers toe welke serie zij voor ogen hebben en wat de relevantie van en persoonlijke visie op het onderwerp en de thematiek zijn. De aanvraag dient een logline en een beknopte synopsis te bevatten. Tevens bevat de aanvraag een plan van aanpak.
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage
Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage tot maximaal € 50 (incl. BTW) per minuut.
Rekenvoorbeeld: voor een serie van 3 x 25 minuten =  75 minuten kan een bijdrage tot maximaal 75 x 50 = € 3.750 (incl. BTW) worden aangevraagd.

 • De conceptaanvraag kan alleen voor een serie worden ingediend.
 • Voor een tweede seizoen van een serie kan niet opnieuw een conceptaanvraag worden ingediend.


Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Inhoudelijke kwaliteit en potentie project (idee, logline, thematiek);
 • Kwaliteit en oorspronkelijkheid eerder werk van de schrijver;
 • Een plan van aanpak;
 • Motivatie maker(s) en visie schrijver op de thematiek;
 • Toegevoegde waarde project voor het radiodrama landschap (inhoud/ vorm);
 • Diversiteit als organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast);
 • Samenstelling team (voor zover bekend);
 • Publieksbereik: beoogde doelgroep;
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.

Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget
Begrotingsformats