Overzicht

Vrienten & Vrienten in: Basmannen - uitzending 10 januari 2019

Wat is de uitkomst van een zoektocht van Henny en zijn zoon Xander Vrienten, twee generaties bassisten, naar de magie van de basgitaar en de ziel van de bassist? Zijn de bassisten en hun instrument in de loop der jaren veranderd, of komt het simpelweg nog altijd neer op ‘grooven’?

Vrienten & Vrienten in: Basmannen

Regie: Joris Postema
Producent: DOXY
Omroep: NTR
Uitzending: 10 januari 2019, 22:40
npostart.nl/basmannen