Overzicht

Guy Weizman: Voorheen/Nadien

Na grote onderwerpen als de clash tussen wereldreligies en de toekomst van de mens, focust choreograaf en artistiek directeur NNT Guy Weizman op het kleinmenselijk bestaan. In de voorstelling 'Voorheen/Nadien' vraagt Weizman zich af of het diepmenselijke in de alledaagsheid schuilt.

Guy Weizman: Voorheen/Nadien

Regie: Willem Baptist
Producent: Tangerine Tree
Omroep: NTR
Uitzending: 31 maart 2021, 23:00

(het NPO-fonds droeg bij aan de ontwikkelingsfase)